Bofællesskabet Ålunden

Siden er under opbygning - vi arbejder på at få det nye indhold klar til dig snarest muligt.

Velkommen til Bofællesskabet Ålunden

Bofællesskabet Ålunden ligger i et roligt villakvarter langs Havnevejen i Grenå. Her er du tæt på alt det, du har brug for hverdagen - lige fra indkøbsmuligheder til naturskønne oplevelser.

Bofællesskabet danner ramme om dagligdagen for 10 voksne borgere med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

Bofællesskabet Ålunden er en del af socialområdets Område Grenå.

Mere om Bofællesskabet Ålunden

Vores målsætning er at tilrettelægge hverdagen ud fra dine individuelle ønsker og behov. Ydermere lægger vi vægt på at du har en genkendelig og forudsigelig hverdag, hvor du føler dig tryg og forstået.

Vi lægger vægt på, at du har indflydelse, selvbestemmelse og føler ansvar for beslutninger, som vedrører dig selv og fællesskabet i Ålunden.

Vi tilbyder at du både kan få individuel støtte eller støtte sammen med dine bofæller, ud fra dine forudsætninger for at modtage støtte.

Vores mål er at du oplever at kunne mestre mest muligt samt have indflydelse på og styring bedst muligt over dit eget liv.

Sammen med din sagsbehandler og i samarbejde med personale i Ålunden udarbejdes §141 Handleplan indeholdende de indsatser du ønsker at modtage støtte til. Dette kan være støtte i form af....

 • Støtte til administration.
 • Støtte til indkøb og kost.
 • Støtte til kontakt og samvær.
 • Støtte til praktiske opgaver.
 • Støtte til personlig pleje.

Sammen med personalet i Ålunden udarbejdes mindre delmål - Dette for at overskueliggøre din hverdag samt at du på sigt har forudsætninger for selvstændigt at kunne mestre mest muligt.

Hverdagen byder på forskellige aktiviteter, som du selv kan være med til at vælge.

Aktiviteter

 • Bowling
 • Billard
 • Pool
 • Bordtennis
 • Stigegolf
 • Brætspil
 • Filmaften
 • Kreativt.

Foruden aktiviteterne i hverdagen er der en række tilbagevendende traditioner i Bofællesskabet Ålunden.

Traditioner

 • Ferieture
 • Dagsture
 • Påskefrokost
 • Pinsefrokost
 • Sommerfest
 • Halloween
 • Julefrokost
 • Nytårsaften.

Derudover er der en oplagt mulighed for at kunne opsøge en masse forskellige aktiviteter gennem lokalsamfundet i Grenå.

Medarbejdergruppen i Bofællesskabet Ålunden i Område Grenå er tværfagligt sammensat af kompetencer - Der ydes støtte af både...

 • Socialpædagoger.
 • Omsorgsmedhjælpere.
 • Social & Sundhedsassistenter.

 

Bofællesskabet Ålunden tilbydes støtte ud fra nedenstående faglige tilgange og metoder.

Tilgange

 • Narrativ tilgang.
 • Ressourceorienteret tilgang.
 • Relationspædagogisk tilgang.
 • Neuropædagogisk tilgang.
 • Anerkendende tilgang.

Metoder

 • KRAP (Kognitiv - Ressourcefokuseret - Anerkendende - Pædagogik).
 • Low Arousal.
 • Mentalisering.
 • Flowteori.
 • Empowerment.

Gennem kurser og uddannelse opretholder og videreudvikler vi vores faglige kompetencer løbende - Dette så vi altid kan sikre dig den bedst mulige støtte i Bofællesskabet Ålunden.

Vi sikrer alle beboere selv- og medbestemmelse i forhold til beslutninger, der vedrører dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Til dette formål er der på hvert botilbud nedsat et beboerråd, mens der på hvert aftaleområde findes et pårørenderåd.

Repræsentanterne til beboerrådene og pårørenderådene udpeges gennem valghandling i botilbuddene.

Rådene repræsenterer beboernes interesser og inddrages i generelle spørgsmål vedrørende beboernes hverdag og udvikling af botilbuddene. På denne måde bidrager rådene (i samarbejde med ledelsen og medarbejderne) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

Afsættet for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde er Norddjurs Kommunes pårørendepolitik.

Det grundlæggende i pårørendepolitikken er, at et stærkt samarbejde med borgerne og deres pårørende er afgørende for at give borgerne de bedste forudsætninger for et godt og indholdsrigt liv.

En god dialog med beboerne og de pårørende er værdifuld for ledelse og medarbejdere i forhold til at kunne løfte deres opgave bedst muligt.

Samtidig giver det tryghed for både beboere og pårørende at have et sted at gå hen med spørgsmål og forslag.

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægterne for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene (pdf)

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik (pdf)

Referater fra pårørenderådet

Den 11. maj 2022 Den 7. september 2022Den 15. marts 2023

Den 21. juni. 2023Den 13.september 2023Den 17. januar 2024

Kontakt teamleder

Anne Katrine Vestergård
Teamleder
Ålunden, Område Grenaa

Kontakt aftaleholder

Mads Kilden
Aftaleholder
Område Grenaa

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang (åbner som pdf i nyt vindue):
 

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard - Personlig pleje praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Indsatskatalog - Socialpædagogisk støtte