Bofællesskaberne på Banesvinget

Banesvinget

To huse - ét fællesskab

Velkommen til bofællesskaberne på Banesvinget!

Lige bag ved Aunings handelscentrum, tæt på indkøbsmuligheder og med få meter til offentlig transport, finder du bofællesskaberne på Banesvinget.

Bofællesskaberne danner rammen for dagligdagen for cirka 22 voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Bofællesskaberne på Banesvinget hører under Socialområdets Område Ørsted, Auning og Allingåbro.

Mere om Banesvinget

Bofællesskaberne i Auning består af to huse: Banesvinget 18 og Banesvinget 20.

Hver borger har sin egen lejlighed med soveværelse, stor stue og the-køkken. Derudover er der rig mulighed for at komme hinanden ved på vores attraktive fællesarealer både ude og inde. 

Der er et godt socialt sammenhold mellem beboerne på tværs af de to huse.

Hus 18 er i to etager og rummer 12 lejligheder. I stueetagen ligger køkkenet, som er et vigtigt samlingspunkt for beboerne i dagligdagen. På husets 1. sal er der et afslapningsområde med sofa, tv og underholdning. 

Hus 20 er i én etage og rummer 10 lejligheder samt et fælles køkken og en stor, fælles stue. 

I den store fælles have kan du sammen med de øvrige beboere spille fodbold, basketball, bordtennis eller springe på trampolin. Derudover hygger vi også med bål på bålpladsen eller i vores bålhytte.

Hverdagen tilrettelægges ud fra dine individuelle ønsker, behov og kompetencer.

Vi lægger vægt på, at du har indflydelse, selvbestemmelse og føler ansvar for beslutninger, som vedrører  dig selv og hverdagen i bofællesskaberne.

Vi har fokus på, at du udvikler dine kompetencer og får mod til at tage ansvar for dit eget liv. Det betyder dog ikke, at du skal klare alting selv. 

I bofællesskaberne vil du modtage den nødvendige støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder til madlavning, tøjvask, rengøring mv.

Du kan også få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet eller komme i uddannelse eller i job.

Den støtte, du modtager, følger af de indsatsmål, som du, din sagsbehandler og din kontaktpædagog har truffet beslutning om.

I bofællesskaberne på Banesvinget er der plads til alles interesser.

I hverdagen er mange af vores beboere i arbejde, i praktik eller under uddannelse. Andre er i aktivitets- og samværstilbud.

I fritiden er der rig mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter som for eksempel den ugentlige herre- eller kvindeklub, fælles klubtilbud, motionstilbud mv. 

Derudover prioriterer vi at være en del af lokalsamfundet og benytter os hyppigt af de mange tilbud, der er i området. For eksempel er der flere beboere, som går til svømning i Auning svømmehal eller til ridning i Rideklub Auning.

Vi tager også ofte på fælles indkøbsture og på cykeltur rundt i lokalområdet.

Aktiviteterne tilpasses efter dine ønsker og muligheder for at deltage.

Motion og bevægelse

I dagligdagen har vi fået et øget fokus på idræt og bevægelse.

Med en idrætscertificering er medarbejderne blevet klædt på til at anvende idræt, leg og bevægelse i hverdagen samt inspirere til øget deltagelse i den frivillige idræt, så borgerne får øget trivsel, mere bevægelsesglæde, højere grad af samvær og fællesskab med andre borgere og sundere vaner.

Traditioner

Vi har en lang række tilbagevendende traditioner og arrangementer i årets løb. Blandt andet kan nævnes:

  • bankoaften
  • sommerfest
  • juleafslutning
  • fastelavnsfest
  • pårørendearrangementer

Ferieture

På Banesvinget har du mulighed for at deltage i flere ferieture og udflugter i løbet af året.

Blandt andet holder vi meget af at tage af sted på festivaller som for eksempel Sølund, Skive mm.

Du og de øvrige beboere  er med til at bestemme, hvor turene går hen.

Denne side er under opbygning.

Vi sikrer alle beboere selv- og medbestemmelse i forhold til beslutninger, der vedrører dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Til dette formål er der på hvert botilbud nedsat et beboerråd, mens der på hvert aftaleområde findes et pårørenderåd.

Repræsentanterne til beboerrådene og pårørenderådene udpeges gennem valghandling i botilbuddene.

Rådene repræsenterer beboernes interesser og inddrages i generelle spørgsmål vedrørende beboernes hverdag og udvikling af botilbuddene. På denne måde bidrager rådene (i samarbejde med ledelsen og medarbejderne) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

Afsættet for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde er Norddjurs Kommunes pårørendepolitik.

Det grundlæggende i pårørendepolitikken er, at et stærkt samarbejde med borgerne og deres pårørende er afgørende for at give borgerne de bedste forudsætninger for et godt og indholdsrigt liv.

En god dialog med beboerne og de pårørende er værdifuld for ledelse og medarbejdere i forhold til at kunne løfte deres opgave bedst muligt.

Samtidig giver det tryghed for både beboere og pårørende at have et sted at gå hen med spørgsmål og forslag.

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægterne for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik

Hus 20
Hus 18

Kontakt

Tina Lykke Andersen
Leder
Område Ørsted, Auning og Allingåbro

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang (åbner som pdf i nyt vindue):
 

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Indsatskatalog socialpædagogisk støtte