Bofællesskaberne i Glesborg

Her kan du læse mere om mulighederne på bofællesskaberne i Glesborg

Landsbyen på toppen af Norddjurs

Bofællesskaberne i Glesborg hører under Socialpsykiatrien og består af to enheder på Gl. Rimsøvej og Valmuevej i Glesborg.

Glesborg er en hyggelig landsby med 583 indbyggere (2022) beliggende 10 km sydvest for Gjerrild og 16 km nordvest for kommunesædet Grenaa. Herfra er der ikke langt til skov og strand, og der er forbindelse med bus til Grenaa og Randers. 

Glesborg har to dagligvareforretninger, pizzeria, lægehus, frisør og en fin genbrugsforretning.

Mere om bofællesskaberne i Glesborg

I menuen nedenfor kan du læse mere om hverdagen og rammerne på bofællesskaberne i Glesborg.

I bofællesskabet på Gl. Rimsøvej er der 6 boliger. På Valmuevej er der 10.

På Gl. Rimsøvej ligger et støttecenter, der fungerer som fælleshus med køkkenfaciliteter.

Vi har desuden eget drivhus og køkkenhave.

 I bofællesskaberne er der medarbejderdækning i dagtimerne. 

Medarbejderne er tilgængelige for samtaler om dine tanker og følelser, og de kan give dig støtte til at håndtere dagligdagens udfordringer med rengøring, indkøb, håndtering af post og økonomi, kontakt til offentlige myndigheder, læge, tandlæge mv.

Den støtte, du modtager, tilrettelægges ud fra dine individuelle ønsker, behov og målsætninger.

 

 

 Store og små fællesskaber

Vi prioriterer fællesskabet både i større og mindre grupper. Det er frivilligt, om du vil deltage i vores mange aktiviteter, men jo mere vi kan være fælles om, des bedre bliver det.

Du kan blandt andet være med til fælles madlavning, motionstur, udflugter, kaffebord og en række fester året rundt.

Hver torsdag og lørdag inviterer vi også brugere fra bostøtten med til vores arrangementer.

Medarbejdergruppen i bofællesskaberne er tværfagligt sammensat og dækker blandt andet pædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

I bofællesskaberne arbejder vi ud fra en bred vifte af faglige tilgange og metoder, herunder:

Faglige tilgange
  • Social læringstilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Rehabiliteringstilgang
  • Kognitiv tilgang
  • Anerkendende tilgang
Metoder
  • Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)
  • Social færdighedstræning
  • Motiverende samtale (MI)
  • Kognitiv terapi

Vi sørger løbende for at vedligeholde og udvikle vores kompetencer, så vi altid kan tilbyde dig den bedst mulige støtte. 

Som beboer i bofællesskaberne er du med til at bestemme, hvad der skal ske. Der afholdes jævnligt husmøder for alle beboere i bofællesskaberne. Derudover vælges der hvert år i oktober et beboerråd, som afholder møder mindst én gang i kvartalet efter de retningslinjer, kommunen har lavet.

Her får du mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, om der er ting, der skal ændres. Vi har også haft succes med at afholde dialogmøder med politikerne.

Endelig er der hvert år et anmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, hvor alle beboere inviteres til at deltage i mødet med de eksterne tilsynsførende.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

 

Kontakt

Jan Hoel
Leder
Socialpsykiatri, Rusmiddelcenter og Neuroteam

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Øvrig information

For øvrig information kan du besøge tilbudsportalen eller Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor du kan finde konklusioner på de seneste tilsyn i bofællesskaberne.

Tilbudsportalen Styrelsen for Patientsikkerhed