Insekt- og dyrevenlige bosteder

Der kan være kamp om de gode bosteder i naturen. Derfor laver vi insekthoteller, kvashegn og stenbunker, hvor forskellige insekter og dyr kan bo, overvintre, formere sig og søge skjul

Kvashegn

Vi laver kvashegn flere steder i kommunen. 
Et kvashegn er et enkelt lille bygningsværk lavet af grene, kviste og blade, som langsomt ligger og nedbrydes. Derfor skal hegnet også løbende bygges op, som årstiderne skifter.
Udover at markere et skel og give læ, skaber hegnet, med sine mange hulrum og naturlige nedbrydning,et forrygende levested for svampe, pindsvin, padder, småfugle, vilde bier og mange mange flere arter.

Stenbunker

Vi anlægger også stenbunker. De bruges af dyr som firben og padder, som skal bruge stenene til at varme sig op om morgenen. Mange smådyr som biller, sommerfugle, vilde bier, og edderkopper bruger hulrummene mellem stenene til overvintring eller til at gemme sig i. Sommerfuglene sidder gerne og varmer sig på stenene for at få energi til at kunne flyve og humlebierne er glade for stenbunker både til overvintring og til at lave deres bo.

Det lange urørte græs

Insekter, sommerfugle og bier trives bedre hvis græsset er i forskellige længder. Græshopper lever i det høje græs, de spiser græsset, lægger æg i det, det er også et godt sted at skjule sig for fjender og så ynder de at sidde på et langt græsstrå og synge.
Der er mange insekter i det lange græs hvilket tiltrækker småfuglene. Deres unger har brug for rigtig mange insekter for at komme på vingerne.