Fælledgræs og differentieret græsslåning

Ved at reducere græsslåning på udvalgte arealer, giver vi vilde urter mulighed for at blomstre og dermed være en vigtig fødekilde for bier, sommerfugle og andre insekter.

Der er fortsat behov for almindelige kortklippede plæner til leg, picnic og boldspil. Men de kortklippede plæner har en meget lille biologisk værdi og kræver samtidig intensiv pleje. Derfor arbejder vi for at reducere driften på de grønne arealer, hvor dette kan lade sig gøre.
Arealerne varierer i størrelse og kan være alt fra udkanten af en boldbane, til vejrabatter og større anlæg.

 

Fælledgræs Fælledgræs

På udvalgte kommunale arealer har vi anlagt "Fælledgræs". Dette indebærer, at vi enten lader arealet stå helt urørt eller kun slår græsset 1 gange årligt. Dette giver vilde urter mulighed for at blomstre og være en vigtig fødekilde for bier, sommerfugle og andre insekter. Vi undlader desuden at gødske græsset. Dette vil begunstige urter frem for græsser og andre næringskrævende arter. 

Kommer du forbi et område med høj vegetation, er det altså ikke fordi gartneren holder fri. Tværtimod holder vi øje med områderne med fælledgræs og sørger for at klippe stier, så børn og voksne nemt kan færdes i området.

Differentieret græsklip

Differentieret græsslåning

Vi eksperimenterer med ”differentieret græsslåning”, der også kaldes mosaikslåning. Dette indebærer, at man opdeler et areal i felter, som klippes på forskellige tidspunkter på året, således at noget af græsset er højt, når andet er slået.  Dette vil sikre, at insekter i de behandlede felter overlever slåningen og at der hele tiden er blomstrende urter til stede for dem.