Anlæg af blomsterenge

Blomsterenge er med til at fastholde og forøge den biologiske mangfoldighed.

Biodiversiteten er især truet, fordi et stort antal hjemmehørende plantearter, som mange insekter er helt afhængige af, er i kraftig tilbagegang.

Udsåning af disse plantearter er derfor en af metoderne til at fastholde og forøge den biologiske mangfoldighed.

Der findes mange typer frøblandinger, og desværre er alle ikke lige velegnede, da de ofte indeholder arter, som slet ikke findes i naturen. 

Derfor har biologerne i Norddjurs Kommune kvalitetssikret de frøblandinger, der er blevet anvendt.

Frøblandingerne er valgt med det formål at give føde og levesteder for mange forskellige insekter ved at vælge frøblandinger med et højt indhold af planter, der i forvejen findes i Danmarks natur.

Vi afprøver forskellige metoder til at skabe de bedste vilkår for blomsterne.

Vi eksperimenterer blandt andet med jordbundstyper, frøblandinger og efterfølgende pasning af områderne.

Blomstermark
I 2020 anlagde Norddjurs Kommune seks nye blomsterenge på i alt 2,5 hektar og i 2021 yderligere 1,5 hektar.

Flere steder hjælper lokale ildsjæle med arbejdet, der består af klargøring af jorden, udsåning og efterfølgende pleje.

Blomsterengene slås to gange årligt, i foråret og efteråret. Vi sørger for at lade afklippet ligge i fjorten dage, så frøene drysser af inden opsamlingen.

På den måde vil blomsterengen udvikle sig og blive mere artsrig år efter år.

Ud over at fremme biodiversiteten, er det vores håb, at blomsterengene vil skabe glæde for børn og voksne, der kan nyde synet af de smukke blomster.


Mere vildskab i private haver

I foråret 2021 udleverede Norddjurs Kommune cirka 1000 gratis frøposer til private haveejere samt lokale virksomheder og institutioner.

Tiltaget var en stor succes og i løbet af sommeren dukkede der de fineste små blomsterstriber op rundt omkring i kommunen.

Formålet med tiltaget var især at udbrede budskabet om, at vi alle kan bidrage til at fremme biodiversiteten i vores natur og at man som haveejer faktisk kan gøre en stor forskel ved at invitere en smule mere vildskab ind i sin have.

Frøposen indeholdt en blanding med 28 vilde danske blomster, som kan være til gavn for vilde bier, sommerfugle og insekter i mange år.

Med frøposen medfulgte en flyer, som vejledte haveejeren i at udså blomsterfrøene på bedste vis samt en henvisning til kommunens pjece “Giv plads til liv”, der går endnu mere i dybden med, hvordan man skaber mere biologisk mangfoldighed i haven.

Du kan hente pjecen som pdf her eller få en fysisk udgave på dit lokale bibliotek