Vild med Vilje

Norddjurs Kommune er meldt ind i foreningen Vild med Vilje, der har til formål at udbrede viden om og inspirere til indsatsen for mere biodiversitet i vores natur

I Norddjurs Kommune arbejder vi for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vi ønsker at gøre en positiv og reel forskel for den vilde natur blandt andet via en justering af den kommunale drift i parker, langs vejkanter osv.

Derfor er Norddjurs Kommune meldt ind i foreningen Vild med Vilje, der har til formål at udbrede viden om og inspirere til indsatsen for mere biodiversitet i vores natur.

Du kan læse mere om foreningen Vild med Vilje her

At være vild med vilje kræver stor faglighed, planlægning og forståelse for, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for dyre- og planteliv. Derfor foregår arbejdet gennem et tværfagligt samarbejde mellem kommunens biologer og driftsafdeling for at skabe den bedst mulige indsats.

Vi arbejder blandt andet med at reducere antallet af slåninger af græs på udvalgte grønne arealer, i vejgrøften og på helle-anlæg.

Nogle steder lader vi endda vegetationen stå.

Derudover udsår vi hjemmehørende planter til gavn for vilde bier og andre insekter, udfører differentieret græsklipning og udplanter træer og buske.

Alt sammen med det formål at skabe gode leveforhold for blomstrende urter, sommerfugle og vilde bier.