Lån til betaling af tilslutningsudgifter til kollektive anlæg

Pensionister kan låne til betaling af tilslutningsudgifter til eks. kloak, hvis der er tilslutningspligt.

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af tilslutningsudgifterne, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Tilbagebetaling

Lånet skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Du behøver dog ikke betale lånet tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Kommunens sikkerhed for lånet

Norddjurs Kommune skal have tinglyst pant i ejendommen (skadesløsbrev) til sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevet skal sammen med eventuelle øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste offentlige vurdering.

Norddjurs Kommune sørger for tinglysning af skadesløsbrevet og afholder udgifterne til tinglysningen.

I særlige tilfælde kan Norddjurs Kommune foretage en individuel vurdering af, om et skadesløsbrev kan aflyses uden samtidig indfrielse af restgælden iht. Administrationsgrundlag - sletning af skadesløsbreve i fast ejendom.

Renter

Lånet tilskrives renter. Den rente der tilskrives i 2024 er 3,57%.

Renterne er ikke fradragsberettigede på selvangivelsen.

Har du spørgsmål?

Kontakt Ejendomsbidragskontoret