Vejriste og -brønde

Der er forskel på vejriste og -brønde i vejen.

Vejbrønde

Vejbrønde er runde og ligger som regel midt i vejen. Det er AquaDjurs, som vedligeholder vejbrønde.

Oplever du problemer med en vejbrønd, skal du kontakte AquaDjurs.

Vejriste

Hvis der derimod er tale om vejriste, som oftest ligger i kanten af vejen, så er det kommunen, der varetager vedligeholdelsen af disse, såfremt, at vejristen ligger på offentlig vej.

Oplever du problemer med en vejrist, skal du melde det via Borgertip

Er den tilstoppede vejrist på en privat fællesvej, skal du som grundejer selv kontakte privat kloakservice.