Renhold af fortov

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer skal du sørge for, at fortov og fortovsrabat ud for din ejendom til enhver tid er friholdt for ukrudt, affald og lignende samt feje sand og jord.

Du skal også fjerne f.eks. hundes efterladenskaber (hundeejerne har selv pligt til at fjerne hundenes efterladenskaber, men hvis de ikke gør dette, bliver det altså dit ansvar som grundejer).

Det er vigtigt, at fortove renholdes af hensyn til, at fodgængerne kan færdes sikkert og uden gene på fortovet.

Hvis du som grundejer ikke udfører dine forpligtigelser med renholdelse af fortov, kan kommunen udføre arbejdet for din regning.

Har du brug for hjælp til arbejdet?

Norddjurs Kommune kan mod betaling være behjælpelig med renholdelse af fortovet langs offentlig vej. For eventuelle yderligere oplysninger kan du skrive til driftskontoret@norddjurs.dk.

Hvilke love tager vi udgangspunkt i?

 Vejloven (lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlig veje), § 64, stk. 1. Grundejerens pligter til at renholde fortovet fremgår af vejlovens § 68.

Privatvejsloven (lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04-11-2015 om private fællesveje), § 82, stk. 1.

 

Kontakt

Driftskontoret
Vej og Ejendom