Ejendomsbidragsbilletten

Som ejer af fast ejendom i Norddjurs Kommune betaler du muligvis beløb til dækning af f.eks. bidrag til vedligeholdelse af private fællesveje, skorstensfejerafgift, rottebekæmpelse mv.

Ejendomsbidragsbilletten for 2024 udsendes i november/december måned 2023.

Indbetalingskort til 1. rate udsendes særskilt medio december 2023, såfremt betalingen ikke er tilmeldt PBS. I 2024 opkræves ejendomsbidrag kun en gang årligt dvs. i januar.

Du vil modtage din ejendomsbidragsbillet i din Digitale Postkasse/E-boks, hvis du har sagt ja til at modtage digital post fra det offentlige.

Ejendomsbidragsbilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Der vil tværs over ejendomsbidragsbilletten være skrevet KOPI, hvis man ikke er registreret som hovedejer hos kommunen. Det vil være hovedejeren, der modtager indbetalingskortet, hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS.

Ejendomsbidraget kan indbetales via Netbank eller gennem banker og sparekassers betalingsservice (PBS).

Det er ikke muligt at betale ejendomsbidrag på rådhuset.

Forfaldsdatoen er den 1. januar med sidste rettidige betalingsdag den 4. januar eller første hverdag herefter.

Ejerskifte

Er ejendommen blevet solgt, og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen herom, vil der automatisk blive udsendt en ny ejendomsbidragsbillet med tilhørende indbetalingskort til ny ejer. 

Hvis du har solgt ejendommen eller en del af ejendommen, skal du aflevere ejendomsbidragsbilletten hos den advokat eller ejendomsmægler, som har formidlet ejerskiftet. 

Hvis der sker ejerskifte omkring betalingsterminen 1. januar er det vigtigt, at sælger selv afmelder ejendommen fra PBS.

Har du spørgsmål?

Kontakt Ejendomsbidragskontoret