Skorstensfejer

Norddjurs Kommune tilbyder borgerne at benytte nedenstående skorstensfejermestre i forbindelse med udførelse af den lovpligtige skorstensfejning, der omfatter mindst én årlig rensning af skorsten, røgrør og ildsted samt brandpræventivt eftersyn.

Gebyr for skorstensfejning

Gebyr for skorstensfejning m.v., der er fastsat i et takstregulativ, opkræves over ejendomsbidragsbilletten.

Skorstensfejeren kan vejlede om praktiske forhold ved installation, fyring m.v.

Find en skorstensfejer i dit område

Nedenfor har vi listet de skorstensfejere, som Norddjurs Kommune har indgået aftale om udførelse af det lovpligtige skorstensfejerarbejde med. 

Henrik Hviid Hjorth-Jensen

Gl. Grenåvej 213B, Drastrup, 8960 Randers SØ

Tlf. 60 21 68 21 + 86 49 68 10

Mail: hjorth@skorstensfejeren.dk 

 

Vælger du en anden skorstensfejermester?

Du kan også vælge at benytte en anden skorstensfejermester.

Vælger du en anden skorstensfejer end den, som kommunen har indgået aftale med, skal du sikre dig, at skorstensfejeren er faglært, har den lovpligtige efteruddannelse og han/hun har de nødvendige forsikringer.