Vej- og stifortegnelse

Vejdirektoratets Centrale Vej- og stifortegnelse (CVF)

Norddjurs Kommunes kommunale og private fællesveje er nu ajourført via Vejdirektoratets Centrale Vej- og stifortegnelse (CVF).

CVF-systemet gør det lettere for ejendomsmæglere og advokater at finde en ejendoms adgangsforhold til det offentlige vejnet.

Oplysningerne findes på www.cvf.dk.