Flexboliger

Det er muligt at søge flexboligtilladelse til alle boliger i Norddjurs Kommune.

Når en ejendom er registreret som flexbolig, er der ingen bopælspligt. Du kan derfor anvende boligen som et fritidshus, hvor du kan komme og gå, som det passer dig.

I Norddjurs Kommune administreres flexboligordningen meget liberalt, og der gives principielt flexboligtilladelse i hele kommunen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en flexboligansøgning er ca. 1 uge. Ansøgninger om flexboligtilladelse på Anholt kan have længere sagsbehandlingstid, da disse altid skal politisk behandles grundet Anholts unikke karakter.

Læs mere om flexboligtilladelse

Der må ikke være tilknyttet landbrugspligt på ejendommen medmindre erhvervelsesbopælspligten (10 år) på ejendommen er opfyldt

Det er ejer (eller en anden med fuldmagt fra ejer), der ansøger om tilladelsen.

  • Du må ikke være tilmeldt folkeregistreret på adressen

  • Tilladelsen følger boligen og bortfalder ikke ved ejerskifte. Bemærk: På Anholt gives dog kun personlig tilladelse, der bortfalder ved ejerskifte

  • Du skal have boet i Danmark i et tidsrum på mindst 5 år medmindre du har modtaget dispensation fra Justitsministeriet

  • Hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej eller sti, samt privat fællesvej, er du ansvarlig for, at der ryddes for sne i overensstemmelse med gældende regler

  • Evt. gældende lokalplaner for området, ejendommen er beliggende i, med bestemmelser om helårsbeboelse

Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen, bare husk at give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet.

Ønsker du en forhåndsgodkendelse til en konkret adresse, skal du sende os en e-mail med teksten "Forhåndsgodkendelse til Flexbolig" i emnefeltet og oplyse den adresse, der ønskes undersøgt.

Du ansøger om forhåndsgodkendelse ved at skrive til byggesag@norddjurs.dk

En endelig ansøgning om flexboligtilladelse skal indeholde:

  • Oplysning om ejers navn og bopælsadresse samt adressen, hvor der ønskes Flexboligtilladelse.

  • Står du endnu ikke som ejer af ejendommen, kan du vedhæfte en underskrevet købsaftale som dokumentation for, at du er kommende ejer af ejendommen.

Ansøg om flexboligtilladelse ved at skrive til byggesag@norddjurs.dk.