Boligskat og ejendomsvurdering

Ejendoms oplysninger for boligskat og ejendomsvurdering, i Norddjurs Kommune.

De fleste boligejere vil opleve, at deres ejendomsvurdering bliver højere end tidligere. Men stigende vurderinger skal ikke føre til højere boligskat i overgangen til de nye boligskatteregler. Derfor har Folketinget vedtaget nye skatteregler, der gælder fra 1. januar 2024:

  • Lavere skattesatser betyder lavere boligskat for 4 ud af 5 boligejere.
  • Resten får en varig skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi.

Din skattebetaling bliver mere enkel 

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på. 

Læs mere om de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk 

Beregning af ejendomsskat

Ejendomsskat (grundskyld) beregnes som en promille af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Men inden skatterne beregnes, trækkes 20% fra din vurdering. Der er nemlig vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, der tager højde for den naturlige usikkerhed, der altid vil være, når man vurderer en ejendom.

Fra 2024-2028 er grundskyldspromillen i Norddjurs Kommune fastsat til 16,8 o/oo. For produktionsjord er den dog fra statens side fastsat til 7,20 o/oo.

Vurdering af fast ejendom foretages af SKAT, Vurderingsstyrelsen. Du kan finde den offentlige ejendomsvurdering på www.vurderingsportalen.dk.

Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat (grundskyld).

Ejendomsværdien anvendes til beregning af din ejendomsværdiskat, og grundværdien anvendes til beregningen af din ejendomsskat. Disse opkræves fra 2024 via din forskudsopgørelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til din ejendomsvurdering, skal du kontakte SKAT, Vurderingsstyrelsen på www.vurderingsportalen.dk eller på telefon 72 22 16 16.

Du kan også læse videre på Vurderingsstyrelsens hjemmeside: www.vurdst.dk