Handicaprådets tilgængelighedspulje

Handicaprådets pulje til forbedring af tilgængelighed i Norddjurs Kommune

Handicaprådets tilgængelighedspulje kan søges en gang om året til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2024

Ansøg Handicaprådets tilgængelighedspulje elektronisk.

Puljen udgør 73.380 kr. i 2024

Puljen udmøntes én gang årligt.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet ultimo maj, og umiddelbart herefter vil bevilgede midler blive udbetalt.

Udfyld ansøgningsskemaet her

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2024.

Udfyld opfølgningsskema for tildelte midler fra Handicaprådets tilgængelighedspulje.

Der skal indsendes opfølgningsskema når projektet er gennemført eller senest ved årets udgang.

Udfyld opfølgningsskemaet

Frist for opfølgningsskemaet er den 31. december

Se hvem der tidligere har fået tilskud fra tilgængelighedspuljen.

2023

 • Det Grønne Museum
 • TÅIF-håndbold / Sjov Lørdag / Cafeteria
 • Dronningens Ferieby
 • Lyngby og Omegns Skyttekreds

2022

 • Café Grenaa, KFUM´s Sociale Arbejde.
 • Dronningens Ferieby.
 • Djurslands Rideklub.
 • Vivild Idrætsforening.

2021

 • Grenaa Naturskole.
 • Frivillighuset i Ørsted.
 • Købmandsgruppen Gjerrild.
 • Sangstrup Forsamlingshus.

2020

 • Djursland for fuld Damp, handicapvenlig adgang til CAD-veteranbilmuseum i Allingåbro.

 • Scleroseforeningen, en XL Hippocampe til Dronningens Ferieby.

 • KFUM Spejderne i Auning, handicapvenligt toilet og bad.

 • Café Grenaa, handicaptilgængeligt rum.

2019

 • Sangstrup Forsamlingshus, tilbygning til forsamlingshus, herunder handicaptoiletter, handicaprampe m.v.
 • Fausing Forsamlingshus, handicaprampe og sti ved branddammen ved Fausing Forsamlingshus.

2018

 • Café Grenaa - Etablering af handicapvenlige foranstaltninger ved indgangsdør til Café Grenaa (del 2).
 • Museum Østjylland - Udvikling og produktion af beskrivende audioguides til blinde og svagtseende.
 • Grenaa IF Fodbold - Etablering af handicapvenlig dør ved kioskområdet i klubhuset på Grenaa Stadion.
 • Sangstrup Forsamlingshus - Forbedring af adgangsforhold, etablering af handicap-rampe samt handicaptoilet.

2017

 • Fausing Forsamlingshus (handicapvenlige adgangsforhold)
 • Rougsøhallen (lift, etablering af handicaptoilet samt indgangsparti med kørerampe og skydedøre)
 • Café Grenaa (automatisk indgangsdør og tilhørende el-rampe samt stålrampe)
 • Grenaa FDF (etablering af handicapvenligt toilet/bad i lejrhytten Djursborg)

2016

 • Udby/Udbyhøj beboerforening (renovering af toiletter i Udbyhøj Forsamlingshus)
 • Kulturforeningen HATS (handicaptoilet i Landsbyhallen Blåhvalen)
 • Nørre Djurs HK (handicaptoilet, omklædningsfacilitet samt indgangsområde i Nørre Djurs Hallen)
 • Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner (handicaptoilet samt indgangsparti i Ørsted Kultur- og Foreningshus)
 • Fremtidens Værksteder (forbedring af tilgængelighed – rampe, toilet samt elevator)
 • Hollandsbjerg Forsamlingshus (handicaptoilet samt udendørsrampe)
 • Ørsted Rideklub (belægning på p-plads og venteområde samt belysning og skilte på p-plads)
 • Kattegatspejderne (ombygning til handicaptoilet samt belægning i forbindelse med bålhytte)
 • Vivild Borgerhus (etablering af handicapindgang)

2015

 • Ørum Bibliotek (teleslynge)
 • Auning Bibliotek (teleslynge)
 • Pavillonen, Grenaa (teleslynge)
 • KFUM spejderne i Ørum Djurs (handicaptoilet)
 • Holbæk Forsamlingshus (handicaptoilet)
 • FC Grenaa Petanque (handicaptoilet)
 • ”Liv i Ørsted” – Aktivitet i Tangkæret (anlæggelse af stier)

Kontakt Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet