Garager, udhuse og andre småbygninger

Læs mere om reglerne for garager, carporte, udhuse, overdækkede arealer, drivhuse og andre småbygninger her.

Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger kan opføres uden byggetilladelse, hvis det samlede areal af disse bygninger på grunden højst udgør 50 m², og opfylder gældende regler, servitutter mv.

Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside i Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m².

Hvis det samlede areal af sekundære bygninger på grunden bliver større end 50 m², skal der søges byggetilladelse.

Der skal ligeledes søges byggetilladelse hvis der er tale om:

  • garage, carport, udhuse og lignende bygninger til udhusformål, hvis de er integreret i den primære bebyggelse, og ligger under samme tagkonstruktion.
  • anneks - er ikke at betragte som småbygning, men som boligareal
  • udestue - fritliggende udestue, pavillon og lignende.
  • shelter - som skal overholde regler om afstand for skel m.v. der gælder for hævet terrasse, udestue, pavillon og lignende.

BBR (Bygnings- og boligregisteret)

Sekundære bygninger der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til byggesag@norddjurs.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade.

Landzone

For ejendomme beliggende i landzone skal der søges om Landzonetilladelse, såfremt den nye bygning ikke ønskes opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse (afstand ca. 20 meter).

Ved småbygninger på over 50 m2 beliggende i landzone skal der altid søges om landzonetilladelse.

Kontakt Byggegruppen