Anneks

Læs mere om regler for byggetilladelse vedrørende anneks her.

Anneks anses som beboelsesareal og kræver derfor byggetilladelse på lige vilkår med sommerhus og enfamiliehus.

For vejledning om gældende regler for opførelse af anneks, se under Sommerhus eller Enfamiliehus.

Der gøres opmærksom på, at et anneks ikke må fremstå som en selvstændig boligenhed, der må derfor ikke opføres køkken eller the køkken i annekset.

Kontakt Byggegruppen