Husstandsvindmøller

Det kræver landzonetilladelse, byggetilladelse og VVM-screening (vurdering af virkning på miljøet) at opføre en husstandsvindmølle uanset størrelse.

Ved en husstandsvindmølle forstås normalt en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på under 25 meter.

Der er udarbejdet en vejledning, som skal oplyse borgerne om hvilke hensyn,der skal tages i forbindelse med opstilling af en husstandsvindmølle.

Husstandsvindmøllen skal tilpasses landskabet og nærområdet bedst muligt gennem et sæt retningslinier.

Læs retningslinjerne (pdf)

Kontakt Byggegruppen