Legepladser

Læs mere om regler for byggetilladelse vedrørende legepladser her.

Det kræver byggetilladelse at etablere eller indrette en offentlig tilgængelig aktivitetsplads med diverse legeredskaber, klatrevægge, skateboardbaner, fitness udstyr og lignende.

Ved aktivitetspladser med offentlig adgang menes der steder, hvor der kommer andre end ejeren selv og dennes familie og venner. Det gælder både, når der skal opsættes nye legeredskaber på en eksisterende legeplads, og når der skal etableres en helt ny legeplads.

Du skal ikke søge om byggetilladelse, hvis der er tale om vedligeholdelse. Ejeren er ansvarlig for, at aktivitetspladsen opfylder kravene i bygningsreglementet uanset om opførelsen kræver byggetilladelse eller ejer.

Ansøgningen om byggetilladelse skal ske via hjemmesiden Byg og Miljø.

Er ansøgningsområdet beliggende i landzone, skal der søges om en forudgående landzonetilladelse.

Kontakt Byggegruppen