Erhverv i egen bolig

Læs mere om reglerne for erhverv i egen bolig her.

Du kan ændre en del af dit hus til liberalt erhverv uden byggetilladelse, men du skal overholde nogle betingelser.

Erhverv i egen bolig er tilladt, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.

I områder, der er udlagt til boligformål, er der mulighed for at drive erhverv i en del af boligen, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Erhvervet skal drives af den, der bor i boligen, og der må ikke være ansatte i virksomheden

  • Typen af erhverv, der kan etableres, er liberale erhverv, ejendoms- advokat-, revisor-, og arkitektvirksomhed, frisør, privat børnepasning med pasning af op til 5 børn (dagpleje)

  • Ingen gene for omkringboende, og der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse

  • Diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen

  • Mulighed for parkering på egen grund

  • Virksomheden skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området eller kommuneplanens generelle rammer.

 

Kontakt Byggegruppen