Etagebolig og lejlighed

Læs mere om byggeri i forbindelse etageboliger og lejligheder her.

Nybyggeri og etablering af nye lejligheder

Opførelse af nye lejligheder kræver byggetilladelse, også selvom de etableres i eksisterende byggeri. Ligeledes kræver det byggetilladelse at opdele én bolig til to.

Vær opmærksom på, at etablering af nye lejligheder kræver byggeskadeforsikring, såfremt der er tale om væsentlig anvendelsesændring af bygningen eller væsentlige ombygninger, herunder etablering af køkken og wc/bad.

Ombygning og ændring

Tagrum:
Du skal ansøge om tilladelse til at ændre tagrum til bolig.
Indretning af bolig i tagetage skal ske efter Bygningsreglementets regler og reglerne i den lokalplan, kommuneplan eller tinglyst deklaration, der evt. gælder for ejendommen.

Altan/kvist og tagterrasser:
Du skal ansøge om byggetilladelse både ved opsætning af altaner, kviste og ved etablering af tagterrasse. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Retningslinjer

  • mindst 2,5 m fra skel
  • placeres så den ikke giver anledning til væsentlige gener på naboarealer
  • overholde gældende krav til sikkerhed
  • overholde evt. bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt

Udskiftning af tagbeklædning/vinduer:
Du skal ikke ansøge om tilladelse til udskiftning af tagbeklædning/vinduer.
Hvis du planlægger at udskifte dit tag, skal du dog være opmærksom på, at der kan være regler i bygningsreglementet, lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration på ejendommen, som skal overholdes. Det kræver byggetilladelse, hvis der ændres på tagkonstruktionen.

Nedlæggelse af bolig

Du skal ansøge om tilladelse til nedlæggelse af bolig (f.eks. ved ændring fra bolig til anden anvendelse,  hvor der sker en hel eller delvis nedlæggelse af boligen).

Byggeri der hverken kræver tilladelse eller anmeldelse

Indvendige ombygninger, hvor der ikke sker væsentlige anvendelsesændringer. Udskiftning af døre, vinduer, tagbeklædning og udvendig facadebeklædning - husk dog, at du skal være opmærksom på, at nogle lokalplaner har særlige krav til valg af materiale.

Kontakt Byggegruppen