Enfamiliehus

Læs mere om regler for byggetilladelse vedrørende enfamiliehuse her

Nybyggeri

Opførelse af enfamiliehuse kræver byggetilladelse, herunder opførelse af udestue, altaner og anneks. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Et anneks er en del af din bolig og skal overholde samme bestemmelser, som gælder for enfamiliehuse. Anneks, altaner og udestue skal placeres mindst 2,5m fra skel.

Bygningsreglementet indeholder lovbestemmelser for omfang af byggeriet herunder højde, etageantal, afstand til skel, størrelse m.v. Foruden Bygningsreglementet kan der forelægge lokalplaner, tinglyste deklarationer og servitutter, som har indflydelse på din ejendom.

Det er vigtigt, at du undersøger Bygningsreglementets  bestemmelser samt eventuel lokalplan og deklarationer for området, før du indsender dit projektmateriale.

Vær opmærksom på, at såfremt huset ønskes placeret i landzone, kræver det landzonetilladelse.

Tilbygning

Tilbygning til enfamiliehuse kræver byggetilladelse, herunder opførelse af udestue, altaner og anneks. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Vær opmærksom på, at såfremt huset ønskes placeret i landzone, kan det kræve en landzonetilladelse . Eksisterende stuehuse og eksisterende boliger i landzone kan uden landzonetilladelse udvides til et samlet bruttoetageareal på 500 m². Bliver boligens brutto etageareal over 500 m² kræver det landzonetilladelse.

Ombygning

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt ved bygningens ydre - fx etablering af altaner, kviste, udestue eller hævede opholdsarealer.

Hævede opholdsarealer er terrasse/fliser, der er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn. Disse skal placeres mindst 2,5 m fra skel.

Det kræver byggetilladelse at ændre garage/udhus/uopvarmet udestue, udnyttelse af 1. sal og lignende til beboelse eller på anden måde udvide boligarealet, da dette anses som tilbygning til boligen. Vær opmærksom på, at beboelse skal opføres mindst 2,5m fra skel.

Kontakt Byggegruppen