Prisvinder gør en stor indsats for handicappede

Leif Nyhus Christensen modtager handicappris 2014

Leif Nyhus Christensen, bestyrelsesmedlem i Parkinsonforeningens Østjyllandskreds fik i tirsdags Norddjurs Kommunes handicappris for sit arbejde for at forbedre handicappedes vilkår.

Prisen, som blev uddelt ved et arrangement i rådssalen på rådhuset i Grenaa, gives til en enkeltperson, en virksomhed, en institution, en forening eller en organisation, der har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere bosat i Norddjurs Kommune.

Leif Nyhus Christensen er den femte modtager af handicapprisen, som kommunalbestyrelsen indstiftede i 2010.

Leif Nyhus Christensen er tilknyttet Parkinsonforeningen, hvor han i Østjyllandskredsen er bestyrelsesmedlem. Derudover er han klubleder i Grenaa samt pårørendekontakt. Han blev indstillet af Alice Brask, som blandt andet kender ham fra Dansk Handicaporganisationer.

Indstillingen lød blandt andet på, at Leif Nyhuus Christensen har:

- gjort en stor indsats for handicappede
- arrangeret mange sociale aktiviteter, foredrag og samvær for handicappede
- stort fokus på at give de handicappede gode oplevelser, indhold og fællesskab i deres hverdag
- formidlet de handicappedes hverdag på en interessant måde, der tiltrækker mange mennesker

”I hans arbejde er han vedholden, hvilket medvirker til, at han når i mål med dét, han sætter sig for”, skrev Alice Brask blandt andet i sin indstilling.

Frivillig indsats er vigtig

Alle indstillede kandidater, forslagsstillere samt handicaprådet, ældrerådet, kommunalbestyrelsen og ledere i velfærdsforvaltningen var inviteret til den festlige prisuddeling, hvor der var vin og kransekage på bordet.

Efter at formanden for handicaprådet, Jens Holst havde budt velkommen overrakte Lars Møller , formand for Voksen og plejeudvalget prisen og en buket blomster til Leif Nyhus Christensen. Det skete blandt andet med ordene:

”Med handicapprisen får Norddjurs Kommune mulighed for både at takke
vinderen og samtidigt skabe opmærksomhed om det store arbejde, der gøres i Norddjurs for at inkludere og skabe gode forhold for handicappede”.

Nyhedsdato: 05.03.2015

Kontakt

Norddjurs Kommune