Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Tredje-generation Natura 2000-handleplaner

Offentlig høring

Den 3. juli 2023 offentliggjorde Miljøstyrelsen de endelige Natura 2000-planer for tredje planperiode (2022-2027).

Efterfølgende er landets kommuner ansvarlige for at udarbejde handleplaner, der konkretiserer de statslige planer. Disse planer er nu udarbejdet, og skal i 8 ugers offentlig høring.

Enhver med interesse i sagen har mulighed for at komme med høringssvar i offentlighedsperioden.

Se høringsfrister og modtager-oplysninger under de enkelte handleplaner nedenfor.

Hvad er Natura 2000-handleplaner?

Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for samtlige 257 Natura 2000-områder i Danmark. Hver Natura 2000-plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området, samt en oversigt over de indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2022-2027.

De statslige Natura 2000-planer (3. generation) kan ses her.

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus på:

  • Mere naturlige processer og naturens robusthed
  • Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  • Bekæmpe invasive arter

Handleplanerne beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-områderne inden udgangen af 2027 – dog udgangen af 2033 for skovbevoksede fredskovspligtige arealer. 

Projekter på private lodsejeres arealer gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række understøttende tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, samt midler til Life-projekter som medfinansieres af EU.

Natura 2000-områder i Norddjurs Kommune

Inden for Norddjurs Kommune er der udarbejdet Natura 2000-planer og tilhørende -handleplaner for:

N14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

N46 - Anholt og havet nord for

N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Se mere på Kommunens side for Natura 2000 hér.

Offentlig høring

N14 - Mariager Fjord, Randers Fjord og Aalborg Bugt

Natura 2000-handleplanen for Natura 2000-området N14 - Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord omfatter arealer i Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord, Randers samt Norddjurs Kommuner. Planen omfatter endvidere arealer, der er skovbevoksede og fredsskovspligtige, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for gennemførelse af handleplanen.

Handleplanen er politisk 1.-behandlet i alle seks kommuner i 1. kvartal i 2024; i Norddjurs Kommune i januar 2024.

Offentliggørelsen afholdes af Mariagerfjord Kommune, og planen samt selve høringen kan tilgås dérfra.

Høringssvar til handleplanen for N14 skal sendes til Mariagerfjord Kommune på raadhus@mariagerfjord.dk.

Høringsfristen for handleplanen for N14 er den 26. april 2024. OBS! Denne høringsfrist er længere end for de øvrige handleplaner udarbejdet af Norddjurs Kommune.

Offentlig høring

N46 - Anholt og havet nord for

Natura 2000-handleplanen for Natura 2000-området N46 - Anholt og havet nord for omfatter arealer Norddjurs Kommuner. Planen omfatter endvidere arealer, der er skovbevoksede og fredsskovspligtige, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for gennemførelse af handleplanen.

Udkast til Natura 2000-handleplan for N46 - Anholt og havet nord for

Enhver med interesse i sagen har mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsperioden. Høringssvar sendes til norddjurs@norddjurs.dk.

Udkastet er i høring i mindst 8 uger fra den 19. januar 2024 til og med den 17. marts 2024.

Hvis du har spørgsmål til handleplanen kan du kontakte Malene Krogh Sell, malks@norddjurs.dk eller på telefon 89 59 11 80.

Offentlig høring

N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Natura 2000-handleplanen for Natura 2000-området N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov omfatter arealer Norddjurs Kommuner. Planen omfatter endvidere arealer, der er skovbevoksede og fredsskovspligtige, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for gennemførelse af handleplanen.

Udkast til Natura 2000-handleplan for N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Enhver med interesse i sagen har mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsperioden. Høringssvar sendes til norddjurs@norddjurs.dk.

Udkastet er i høring i mindst 8 uger fra den 19. januar 2024 til og med den 17. marts 2024.

Hvis du har spørgsmål til handleplanen kan du kontakte Malene Krogh Sell, malks@norddjurs.dk eller på telefon 89 59 11 80.

Kontakt

Malene Krogh Sell
Miljø, Natur, GIS- og Klimaområdet