VVM-afgørelser

Afgørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Afgørelse om, at skovrejsning på matr. nr. 1ay Skærvad Hgd., Ginnerup, ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM)

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at skovrejsning på matr. nr. 1ay Skærvad Hgd., Ginnerup, ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Afgørelsen

Afgørelsen er offentliggjort den 4. september 2023. Klagefristen udløber den 2. oktober 2023.

Kontakt

Norddjurs Kommune
Byg og Miljø