VVM-afgørelser

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Offentlig høring

Miljøscreening af forslag til vandforsyningsplan 2024-2034

Norddjurs Kommune har truffet afgørelse om, at det godkendte forslag til vandforsyningsplan 2024-2034 ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. februar 2024, med 4 ugers klagefrist til den 22. marts 2024.

Se afgørelse og forslag under offentliggørelsen af planen 

Kontakt

Norddjurs Kommune
Byg og Miljø