Vandindvinding

Slemmingvej 4, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet og forøget indvindingstilladelse til markvanding fra anlæg beliggende Slemmingvej 4, 8500 Grenaa.

Afgørelserne er offentliggjort den 29. juni 2022. Klagefristen udløber den 27. juli 2022.

Emmelevvej 1 B, 8585 Glesborg

Norddjurs Kommune har meddelt endelig tilladelse til vandindvinding til staldanlæg beliggende Emmelevvej 1 B, 8585 Glesborg. Sammen med tilladelsen er der meddelt afgørelse om, at anlægget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelserne er offentliggjort den 28. juni 2022. Klagefristen udløber den 26. juli 2022.

Allestrupvej 6, 8961 Allingåbro

Høring af ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse.

Høringsperioden er 3 uger med udløb den 8. juli 2022.

Elkjærslundvej 1, 8961 Allingåbro

Høring af ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse.

Høringsperioden er 3 uger med udløb den 8. juli 2022.

Ridderlundvej 7, 8560 Kolind

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse til markvanding og husholdning fra anlæg beliggende Ridderlundvej 7, 8560 Kolind.
Sammen med tilladelsen er meddelt afgørelse om, at anlægget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelserne er offentliggjort den 24. maj 2022. Klagefristen udløber den 21. juni 2022.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet