Vandindvinding

Fornyet og øget indvindingstilladelse til markvand - Søhøjvej 8, 8586 Ørum Djurs

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet og øget indvindingstilladelse til markvand til adressen Søhøjvej 8, 8586 Ørum Djurs.

Samtidig med indvindingstilladelsen er der meddelt afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM). VVM-afgørelsen findes som bilag 5 i indvindingstilladelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 19. september 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Boretilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til markvandingsboring beliggende Fævejlevej 11, 8570 Trustrup

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til etablering af boring samt ren- og prøvepumpning på Fævejlevej 11, 8570 Trustrup.

Samtidig med boretilladelsen er der meddelt afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM). VVM-afgørelsen findes som bilag 4 i boretilladelsen.

Afgørelsen er offentliggjort den 7. september 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelse for Søby Vandværk

Norddjurs Kommune tilbagekalder vandindvindingstilladelse for Søby Vandværk.

Tilladelsen er offentliggjort den 7. september 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Fornyet og øget indvindingstilladelse til grundvand - ved Sostrup Slot

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet og øget indvindingstilladelse til grundvand til adressen Maria Hjerte Engen 1, 8500 Grenaa.

Tilladelsen er offentliggjort den 7. september 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at tilladelsen er offentliggjort.

Tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelse for St. Sjørup Vandværk

Norddjurs Kommune tilbagekalder vandindvindingstilladelse for St. Sjørup Vandværk.

Afgørelse

Tilladelsen er offentliggjort den 4. september 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet