Vandindvinding

Markvanding, ansøgning om fornyet indvindingstilladelse

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Meilgaard Gods, 8585 Glesborg om fornyet indvindingstilladelse til markvanding fra eksisterende boring.

Ansøgningen er offentliggjort den 1. december 2022 og sendes i offentlig høring i 3 uger med fristudløb den 22. december 2022.

Boretilladelse til 2 supplerende boringer i Tårup Skov

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til at etablere 2 boringer samt udføre prøvepumpning på matr.nr. 19a Tårup By, Auning. Der er samtidigt truffet afgørelse om, at anlægget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Afgørelserne er offentliggjort den 1. december 2022. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Fornyet markvandingstilladelse - Egehøjvej 2, 8570 Trustrup

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse til markvanding med grundvand fra anlæg på adressen Egehøjvej 2, 8570 Trustrup.

Tilladelsen er offentliggjort den 30. november 2022 og klagefristen udløber efter 4 uger.

Markvanding, ansøgning om indvindingstilladelse

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om markvandingstilladelse på ejendommen beliggende Hovedvejen  84, 8586 Ørum Djurs.

Ansøgningen er offentliggjort den 25. november 2022 med 3 ugers høringsfrist til udløb den 16. december 2022.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet