Vandindvinding

Skansevej 3, 8586 Ørum Djurs

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af boring på ejendommen beliggende matr.nr. 5a Kni By, Ørum med adresse Skansevej 3, 8586 Ørum Djurs.

Ansøgningen er offentliggjort den 31. maj 2023 med en høringsfrist på 3 uger til udløb den 21. juni 2023.

Stenvadvej 18A, 8586 Ørum Djurs

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af boring på ejendommen beliggende matr.nr. 3n Dystrup By, Ørum med adresse Stenvadvej 18A, 8586 Ørum Djurs.

Ansøgningen er offentliggjort den 31. maj 2023 med en høringsfrist på 3 uger til udløb den 21. juni 2023.

Brombærvænget 45, 8961 Allingåbro

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om fornyet og forøget indvindingstilladelse til markvanding med grundvand  fra anlæg beliggende på adressen Brombærvænget 45, 8961 Allingåbro, matr. nr. 8 lc Vejlby By, Vejlby Vest.

Ansøgningen er offentliggjort den 26. maj 2023 med en høringsfrist på 3 uger til udløb den 16. juni 2023.

Stokkebro Vandværk

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til fornyet og forøget indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning fra Stokkebro Vandværk.

Der er samtidigt truffet afgørelse om, at boringsanlægget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Tilladelsen er offentliggjort den 4. maj 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet