Vandindvinding

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Fornyet og forøget tilladelse til at indvinde overfladevand fra Kolindsund Nordkanal til vanding af Grenaa Golfklubs baner

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet og forøget tilladelse til at indvinde overfladevand fra Kolindsund Nordkanal til vanding af golfbaner ved matr. nr. 7000am Grenaa Markjorder samt tilladelse til indvinding fra supplerende pumpeindtag ved matr. nr. 12a Enslev, Grenaa Jorder.

Samtidig med indvindingstilladelsen er der meddelt afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM).

Indvindingstilladelse

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Afgørelserne er offentliggjort den 21. februar 2024. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort.

Fornyet indvindingstilladelse til markvanding på Selkærvej 11, 8585 Glesborg

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse til at indvinde grundvand fra boring DGU nr. 71.360 til markvanding på Selkærvej 11, 8585 Glesborg,

Samtidig med indvindingstilladelsen er der meddelt afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM).

Indvindingstilladelse

Afgørelse om ikke vurderingspligt

Afgørelserne er offentliggjort den 20. februar 2024. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort.

Ørsted Vandværk, tilladelse til øget vandindvinding til almen vandforsyning fra tre boringer

Norddjurs Kommune har 17. oktober 2023 modtaget en ansøgning om forøgelse af eksisterende indvindingstilladelse, som inkluderer en nyetableret indvindingsboring i Stenalt Skov. Der ansøges om en øget indvinding fra 125.000 m3 til 135.000 m3 grundvand pr. år fra Ørsted Vandværks tre boringer fordelt på to kildepladser

Norddjurs Kommune vurderer, at den endelige indvindingstilladelse ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering.

Indvindingstilladelse 

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt 

Afgørelserne er offentliggjort den 19. februar 2024. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort.

Ansøgning om fornyet og forøget indvindingstilladelse til markvanding med grundvand samt tilladelse til væsentlig ændring af pumpeydelse på Ørsted Kærvej 12 B, 8950 Ørsted

Norddjurs Kommune har modtaget en supplerende ansøgning om fornyet og forøget indvindingstilladelse til markvanding med grundvand fra eksisterende boring med DGU nr. 59.331. Der er desuden ansøgt om tilladelse til ændring af pumpeydelsen af anlægget fra 66 m3/t til 100 m3/t.  

Der er ansøgt om fornyet og forøget indvindingstilladelse fra 50.000 til 75.000 m3 til vanding af udvidet markareal på 125 ha. Tildelingsmængden fordeles på følgende afgrøde: ca. 50 ha korn, ca. 50 ha kartofler og ca. 25 ha raps.

Boringen ligger på matr. nr. 3f Ørsted by, Ørsted på adressen Ørsted Kærvej 12 B, 8950 Ørsted.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 5. marts 2024, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til §§ 20 og 21 i lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

Fornyet indvindingstilladelse til markvanding på Brombærvænget 45, 8961 Allingåbro

Norddjurs Kommune har meddelt fornyet indvindingstilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Brombærvænget 45, 8961 Allingåbro.

Samtidig med indvindingstilladelsen er der meddelt afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM).

Indvindingstilladelsen

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Afgørelserne er offentliggjort den 29. januar 2024. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort.

Ansøgning om fornyet indvindingstilladelse til markvanding med grundvand på adressen Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs

Norddjurs kommune har modtaget ansøgning fra Niels Skov Pedersen om fornyet forøget indvindingstilladelse til markvanding med grundvand fra eksisterende boring med DGU nr. 70.565.

 Der er ansøgt, om fornyet  indvindingstilladelsen på 70.000 m3 til vanding af 70 ha markareal. Vandet areal fordeles på følgende afgrøde 27 ha korn, 16 ha gulerødder, 16 ha kartofler og 11 ha juletræsplantage.

 På baggrund af tildelingsmængde og modelberegning af Ørum Ås opland sættes den årlige indvindingsmængde på 61.000 årligt.

Boringen er beliggende på matr.nr. 7g Dystrup By, Ørum på adressen Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs.

 Journal nr.: 23/10356.

 Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 21. februar 2024 indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

 Ovenstående ansøgning er i henhold til §20 i lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

Norddjurs Kommune

Byg og Miljø.

 

Ansøgning om fornyet indvindingstilladelse til markvanding med grundvand på adressen Hovedvejen 71, 8586 Ørum Djurs

Norddjurs kommune har modtaget ansøgning fra Preben Langholm om fornyet indvindingstilladelse til markvanding og husholdning med grundvand fra eksisterende boring med DGU nr. 70.165.

Der er ansøgt, om fornyet af indvindingstilladelsen på 28.000 m3 til vanding af 87 ha markareal. Vandet areal fordeles på følgende afgrøde 20 ha græs og 67 ha korn.

Boringen er beliggende på matr.nr. 7a Ramten By, Ørum på adressen Hovedvejen 71, 8586 Ørum Djurs.

 Journal nr.: 23/9009.

 Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 29. februar 2024 indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

 Ovenstående ansøgning er i henhold til §20 i lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

 Norddjurs Kommune

Byg og Miljø.

 

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet