Landzonetilladelser

Tilladelser i henhold til planlovens § 35.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Nordstrandvej 77, 8592 Anholt

Landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus på ejendommen beliggende Nordstrandvej 77, 8592 Anholt, matr. nr. 43aæ Anholt By, Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 14. september 2023. Klagefristen udløber den 12. oktober 2023.

Ydesvej 2, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til etablering af en discgolfbane på ejendommen beliggende Ydesvej 2, 8500 Grenaa, matr.nr. 64a Grenaa Markjorder.

 Afgørelsen er offentliggjort den 12. september 2023. Klagefristen udløber den 10. oktober 2023

Skansevej 11, 8560 Kolind

Landzonetilladelse til arealoverførsel af et stykke landbrugsjord på ejendommen beliggende Skansevej 11, 8560 Kolind, matr.nr. 3a Fannerup By, Ginnerup.

 Afgørelsen er offentliggjort den 5. september 2023. Klagefristen udløber den 3. oktober 2023.

Kanalbakken 9, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på terræn, på ejendommen beliggende Kanalbakken 9, 8500 Grenaa, matr.nr. 27b, Enslev, Grenaa Jorder.

 Afgørelsen er offentliggjort den 29. august 2023. Klagefristen udløber den 26. september 2023.

Knud Albæks Vej 4, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte med shelter på adressen Knud Albæks Vej 4, 8500 Grenaa, matr.nr. 85e Gjerrild By, Gjerrild.

 Afgørelsen er offentliggjort den 29. august 2023. Klagefristen udløber den 26. september 2023.

Hovedvejen 143, 8963 Auning

Landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to boliger på adressen Hovedvejen 143, 8963 Auning, matr.nr. 37dd Auning By, Auning.

 Afgørelsen er offentliggjort den 29. august 2023. Klagefristen udløber den 26. september 2023.

Grønnevej 1, Hammelev, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på ejendommen beliggende Grønnevej 1, Hammelev, 8500 Grenaa, matr.nr. 28a, Hammelev, Grenaa Jorder.

Afgørelsen er offentliggjort den 15. august 2023. Klagefristen udløber den 12. september 2023.

Norddjurs Kommune
Planteamet - Byg & Miljø