Landzonetilladelser

Tilladelser i henhold til planlovens § 35.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Bøjenvej 1, 8963 Auning

Landzonetilladelse til opførelse af en 48 m høj telemast på ejendommen beliggende Bøjenvej 1, 8963 Auning, matr.nr. 3d Ring By, Ø. Alling.

Afgørelsen er offentliggjort den 1. juni 2023. Klagefristen udløber den 29. juni 2023.

Norddjurs Kommune
Planteamet - Byg & Miljø