Landzonetilladelser

Tilladelser i henhold til planlovens § 35.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Pejmarksvej 57, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til etablering af hestepension samt ridebane på adressen Pejmarksvej 57, 8500 Grenaa, matr. nr. 2a Karlby By, Karlby.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. februar 2024. Klagefristen udløber den 26. marts 2024.

Knud Albæks Vej 9, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til etablering af lege- og aktivitetsområde på adressen Knud Albæks Vej 9, 8500 Grenaa, matr. nr. 88 Gjerrild By, Gjerrild.

Afgørelsen er offentliggjort den 22. februar 2024. Klagefristen udløber den 21. marts 2024.

Obdrupvej 13, 8570 Tustrup

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage og brændeskur på adressen Obdrupvej 13, 8570 Trustrup, matr. nr. 11q Lyngby By, Lyngby.

Afgørelsen er offentliggjort den 20. februar 2024. Klagefristen udløber den 19. marts 2024.

Østervej 18, 8592

Landzonetilladelse til udvidelse af en eksisterende anneksbygning på adressen Østervej 18, 8592 Anholt, matr. nr. 13f Anholt By, Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 13. februar 2024. Klagefristen udløber den 12. marts 2024.

Bygaden 24, 8592 Anholt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af det eksisterende sommerhus til helårsbolig på adressen Bygaden 24, 8592 Anholt, matr. nr. 3m Anholt By, Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 13. februar 2024. Klagefristen udløber den 12. marts 2024.

Århusvej 34, 8963 Auning

Landzonetilladelse til opførelse af to lagersiloer på adressen Århusvej 34, 8963 Auning, matr. nr. 1bx Gl. Estrup Hgd., Fausing. 

Afgørelsen er offentliggjort den 13. februar 2024. Klagefristen udløber den 12. marts 2024.

Limevej 5, 8963 Auning

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to tilbygninger til eksisterende halmlade på adressen Limevej 5, 8963 Auning, matr.nr. 11a V. Alling By, V. Alling. 

Afgørelsen er offentliggjort den 8. februar 2024. Klagefristen udløber den 7. marts 2024.

Åstrup Mark 4, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af et areal på adressen Åstrup Mark 4, 8500 Grenaa, matr.nr. 5d Åstrup, Grenaa Jorder. 

Afgørelsen er offentliggjort den 8. februar 2024. Klagefristen udløber den 7. marts 2024.

Munkhusevej 39, 8581 Nimtofte

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på adressen Munkhusevej 39, 8581 Nimtofte, matr.nr. 2c Fjerupgårde, Nørager. 

Afgørelsen er offentliggjort den 8. februar 2024. Klagefristen udløber den 7. marts 2024.

Bøjenvej 2, 8963 Auning

Landzonetilladelse til placering af garage-/udhus bygning på adressen Bøjenvej 2, 8963 Auning, matr.nr. 2d Ring By, Ø. Alling. 

Afgørelsen er offentliggjort den 6. februar 2024. Klagefristen udløber den 5. marts 2024.

Ådalsvej 14A, 8963 Auning

Landzonetilladelse til lovliggørelse af tarzanbane på adressen Ådalsvej 14A, 8963 Auning, 5q Ø. Alling By, Ø. Alling.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. februar 2024. Klagefristen udløber den 5. marts 2024.

Norddjurs Kommune
Planteamet - Byg & Miljø