Landzonetilladelser

Tilladelser i henhold til planlovens § 35.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Skovbegravelsesplads på Meilgaard Gods

Landzonetilladelse til etablering af skovbegravelsesplads på en del af ejendommen matr.nr. 1q Meilgård Hgd., Glesborg, tilhørende Meilgaard Gods.

Afgørelsen er offentliggjort den 2. december 2022. Klagefristen udløber den 30. december 2022.

Kristiansmindevej 7, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på adressen Kristiansmindevej 7, 8500 Grenaa, matr.nr. 2s Kirial, Grenaa Jorder.

Afgørelsen er offentliggjort den 29. november 2022. Klagefristen udløber den 27. december 2022.

Enslev Mark 4, 8500 Grenaa

Landzonetilladelse til opførelse af overdækning af terrasse på adressen Enslev Mark 4, 8500 Grenaa, matr.nr. 17a og 18c Enslev, Grenaa Jorder.

Afgørelsen er offentliggjort den 17. november 2022. Klagefristen udløber den 15. december 2022.

Regnvandsbassin ved Vivild

Landzonetilladelse til etablering af et regnvandsbassin beliggende på matr.nr. 15ø Vivild By, Vivild.

Afgørelsen er offentliggjort den 9. november 2022. Klagefristen udløber den 7. december 2022.

Norddjurs Kommune
Planteamet - Byg & Miljø