Landzonetilladelser

Tilladelser i henhold til planlovens § 35.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Benzonstien 2, 4 og 6, 8585 Glesborg

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen beliggende Benzonstien 2, 4 og 6, 8585 Glesborg, matr. nr. 6aø Fjellerup By, Fjellerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 18. juni 2024. Klagefristen udløber den 16. juli 2024.

Langvadvej 13A, 8950 Ørsted

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan 111-707 til etablering af større invertere/transformere på ejendommen beliggende Langvadvej 13A, 8950 Ørsted, matr.nr. 5e, 1a og 2c Tørslev By, Estruplund..

Afgørelsen er offentliggjort den 18. juni 2024. Klagefristen udløber den 16. juli 2024.

Østervej 31, 8592 Anholt

Landzonetilladelse til udstykning af ejendom på adressen Østervej 31, 8592 Anholt, matr.nr. 29i Anholt By, Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 11. juni 2024. Klagefristen udløber den 9. juli 2024.

Djursvej 10, 8586 Ørum Djurs

Landzonetilladelse til opførelse af multihus på adressen Djursvej 10, 8586 Ørum Djurs, matr.nr. 5o Ørum By, Ørum.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. juni 2024. Klagefristen udløber den 4. juli 2024.

Hemming Nielsens Vej 25, 8585 Glesborg

Landzonetilladelse til lovliggørelse af opstilling af fiskekutter til udstilling ved Fjellerup Bundgarnsmuseum på adressen Hemming Nielsens Vej 25, Fjellerup Strand, 8585 Glesborg – Matr.nr. 9i Fjellerup By, Fjellerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 04. juni 2024. Klagefristen udløber den 2. juli 2024.

Tårupvej 11, 8963 Auning

Landzonetilladelse til etablering af et solcelleanlæg på terræn på adressen Tårupvej 11, 8963 Auning, matr.nr. 6g, Tårup By, Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 04. juni 2024. Klagefristen udløber den 2. juli 2024.

Grundvej 21, Grund, 8961 Allingåbro

Landzonetilladelse til opførelse af 5 opførte bygninger, læskur med hø-hæk, maskinhus, brændeskur, maskinhus og redskabsskur på adressen Grundvej 21, Grund, 8961 Allingåbro, matr.nr. 10a Grund By, Fausing.

Afgørelsen er offentliggjort den 04. juni 2024. Klagefristen udløber den 02. juli 2024.

Engvej 3, 8950 Ørsted

Landzonetilladelse til opførelse af en udhusbygning på adressen Engvej 3, 8950 Ørsted, matr.nr. 12q Holbæk By, Holbæk.

Afgørelsen er offentliggjort den 30. maj 2024. Klagefristen udløber den 27. juni 2024.

Overskovvej 16, 8963 Auning

Landzonetilladelse til tilbygning af eksisterende udhus på ejendommen beliggende på Overskovvej 16, 8963 Auning, matr.nr. 5e V. Alling By, V. Alling.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. maj 2024. Klagefristen udløber den 20. juni 2024.

Norddjurs Kommune
Planteamet - Byg & Miljø