Landbrug

Afgørelser i henhold til bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunkt for offentliggørelsen.

Ikke-godkendelsespligtig opførelse af en lade - Borupvej 3, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligtig opførelse af en lade på husdyrbruget Juelsmindegården, Borupvej 3, Voldby, 8500 Grenaa.

Afgørelsen

Afgørelsen er offentliggjort den 29. november 2023. Klagefristen udløber den 27. december 2023.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse - Grønnevej 11 og 13, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse efter § 16a af IE-husdyrbruget Grønnevej 11 og 13, Hammelev, 8500 Grenaa.

Tillæg nr. 1

Tillæg nr. 1 er offentliggjort den 23. november 2023. Klagefristen udløber den 21. december 2023.

Kontakt

Landbrugsteamet