Landbrug

Afgørelser i henhold til bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunkt for offentliggørelsen.

Tangen 2, 8500 Grenaa

Tilladelse efter § 16 b til husdyrbruget Tangen 2, 8500 Grenaa.

Tilladelsen er offentliggjort den 8. juni 2022. Klagefristen udløber den 6. juli 2022.

Kontakt

Landbrugsteamet