Landbrug

Afgørelser i henhold til bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunkt for offentliggørelsen.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift mellem dyretyper - Skindbjergvej 34, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligtigt skift mellem dyretyper og ændring af vægtgrænse for slagtesvin, Skindbjergvej 34, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 17. maj 2023. Klagefristen udløber den 14. juni 2023.

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Rødeledvej 23, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Rødeledvej 23, 8500 Grenaa.

Henvendelse om ansøgningen skal ske senest den 29. maj 2023.

Tillæg til miljøgodkendelse - Grønnevej 4, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse efter § 16 a af IE-husdyrbruget Grønnevej 4, Hammelev, 8500 Grenaa.

Tillæg nr. 1 er offentliggjort den 4. maj 2023. Klagefristen udløber den 1. juni 2023.

Godkendelse af husdyrbruget - Grønnevej 1, Hammelev, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt godkendelse efter § 16 a af husdyrbruget Grønnevej 1, Hammelev, 8500 Grenaa.

Godkendelsen er offentliggjort den 4. maj 2023. Klagefristen udløber den 1. juni 2023.

Kontakt

Landbrugsteamet