Landbrug

Afgørelser i henhold til bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunkt for offentliggørelsen.

Opførelse af kornsilo på Kristiansmindevej 1, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligtig opførelse af en gastæt kornsilo på husdyrbruget Kristiansmindevej 1, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 28. november 2022. Klagefristen udløber den 27. december 2022.

Kontakt

Landbrugsteamet