Skovrejsning

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Hemmed Kirkevej 30, 8500 Grenaa

Skovrejsning på matr. nr. 7a Rimsø by, Rimsø kræver ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Afgørelsen

Afgørelsen er offentliggjort den 2. september og klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Kontakt

Natur-team