Spildevand

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2022

Høring af forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2022. Tillægget giver mulighed for at etablere et nyt regnvandsbassin sydvest for Vivild by.

Høringsperioden er fra den 22. juni til den 17. august 2022.

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2022

Høring af forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2022. Tillægget vedrører separeringsstrategi og klimatilpasning.

Høringsperioden er fra den 8. juni til den 3. august 2022.

Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs

Tilslutningstilladelse til indendørs vaskeplads med olieudskiller på Ørumvej 37, Stenvad, 8586 Ørum Djurs.

Tilladelsen er offentliggjort den 8. juni 2022. Klagefristen udløber den 6. juli 2022.

Kontakt

Miljøteamet