Valg til frivilligrådet

Et nyt Frivilligråd er klar til 2023.

Mandag den 14. november 2022 blev der afholdt valg til Frivilligrådet i Pavillonen i Grenaa. Flere frivillige sociale foreninger var mødt op og deltog i valghandlingen, hvor alle ledige pladser samt en enkelt suppleantpost blev besat.

De nye medlemmer

Aftenen startede med en velkomst af formanden for Voksen- og Plejeudvalget Mads Jensen, som havde rosende ord at sige om de frivillige sociale foreninger i Norddjurs Kommune.

Han blev efterfulgt af formanden for Frivilligrådet Henning Hansen, der præsenterede Frivilligrådets årsberetning for 2022, som bl.a. indeholdt en tak til de to afgående medlemmer Annette Nielsen fra Solstrålen og Lisbeth Hougaard fra Cafe Grenaa.

Imens kagen og kaffen blev indtaget, foregik selve valghandlingen.

I kategorien "Ældre og pensionister" blev Margit Kolding, Den Gyldne Spand valgt ind som suppleant.

I kategorien "Sundhed, Sygdom og Handicap" blev Lisette Thorsen, Solstrålen og Jan Dittmer, Lokalforeningen Norddjurs af Diabetesforeningen valgt ind.

I kategorien "Andre foreninger", blev Peter Thomsen, Djurslands Veteraner, Eva Birch, Kirkens Korshær og Kai Hansen, Åstrup på Tværs valgt ind.

Formanden for Frivilligrådet Henning Hansen udtaler: "Jeg er utrolig glad for, at der var god tilslutning til valget, og at alle ledige plader blev fyldt op. Rådet er nu fuldtalligt og der er en bred repræsentation af foreninger i alle kategorier. Jeg ser frem til det nye år, hvor Frivilligrådet afholder sit konstituerende møde."

Frivilligrådet i 2023 består af følgende medlemmer

Ældre og pensionister

Henning Jensen, Digterparkens Venneforening (Medlem)

Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald (Medlem)

Margit Kolding, Den Gyldne Spand (Nyvalgt suppleant)

Sundhed, sygdom og handicap               

Lisette Thorsen, Solstrålen (Nyvalgt medlem)

Jan Dittmer, Lokalforeningen Norddjurs af Diabetesforeningen (Nyvalgt medlem)

Vakant (Suppleant)

Andre foreninger

Henning Hansen, Røde Kors Rougsø (Medlem)

Kai Hansen, Åstrup på Tværs (Genvalgt medlem)

Peter Thomsen, Djurslands Veteraner (Nyvalgt medlem)

Eva Birch, Kirkens Korshær (Nyvalgt medlem)

Vakant (Suppleant)

Kontakt

Velfærdssekretariatet