Tillidsrepræsentant for Dansk Sygeplejeråd

Som tillidsrepræsentant udvikler du dine organisatoriske og kommunikative kompetencer. Du fungerer som dine kollegaers repræsentant for Dansk Sygeplejeråd. Det betyder, at du er med til at sikre gode arbejdsvilkår og arbejdsforhold på arbejdspladsen. Du vil dermed også blive bindeled mellem ledelse og medarbejdere, når der skal arbejdes på at finde løsninger og indflydelse i kompromisernes verden.

At være TR er ikke kun givtigt personligt, det giver også en række kompetencer og erfaringer, du kan trække på i resten af din karriere. Du vil få en helt særlig indsigt i din arbejdsplads, i MED systemet og i de beslutninger der skal træffes. Du lærer dit fag og dets vilkår endnu bedre at kende.

Som TR er de mulighed for at fungere som vejleder, problemløser og forhandler for dine kollegaer, du skal agere på vegne af - og i dialog med dine kollegaer, så du kan være med til at skabe gode resultater.

Du bliver en del af et unikt fagligt netværk af andre TR med samme baggrund som dig.

Du har mulighed for at drøfte alle de spørgsmål, som du mener er relevante, med din fællestillidsrepræsentant (FTR), lokale kreds og dine tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kollegaer (AMR) samt naturligvis med din leder. Det kan fx dreje sig om løn, ansættelse, arbejdsmiljø, personsager, personalepolitik, kompetenceudvikling, uddannelse eller sundhedspolitik.

Som TR for Dansk Sygeplejeråd bliver du valgt for 4 år.

Du skal være aktiv medlem i DSR og have været ansat i din stilling mindst 6 måneder for at kunne opstille

Du starter som TR med en samtale med din FTR, introdag i Kreds Midtjylland og med en grunduddannelse som TR indenfor det første år. 

I Norddjurs består vores TR valgområder af 7 steder for sygeplejersker. Arbejdsmiljø repræsentanterne er på de lokale arbejdspladser og kan også være fra andre faggrupper.