Arbejdsmiljørepræsentant

At være arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen giver dig både faglige, organisatoriske og personlige kompetencer.

Du får en særlig opgave ind i arbejdsmiljøorganisationen og dine løsningsorienterede kommunikative evner vil kontinuerligt styrkes.

Dine koordinerende kompetencer sættes i spil, når du skal søge løsninger på arbejdspladsens udfordringer ved at koble den nyeste viden i Arbejdstilsynets anvisninger, regler og dine kollegaers udtalelser i samarbejde med ledelse /arbejdsmiljøorganisationen.

Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du dine kolleger, og det vil ofte være både sygeplejersker og andre faggrupper. Du er ikke alene om at varetage arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Du indgår i en arbejdsmiljøgruppe sammen med en ledelsesrepræsentant, og jeres gruppe udgør kernen i det daglige arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen. Der er også et TRIO samarbejde hvori både leder, AMR og TR indgår i et uformelt samarbejde

Som AMR vælges du for en 2 årig periode.

Som AMR er man valgt blandt alle medarbejdere i en afdeling eller et arbejdsområde – uanset fagligt tilhørsforhold.

Læs mere om hvad det indebære at være Arbejdsmiljørepræsentant (DSR).

Som arbejdsmiljørepræsentant har du pligt til at tage et tredages grundkursus, når du vælges første gang. Desuden har du ret til løbende efteruddannelse hvert år.