Om handicaprådet

Her kan du læse mere om handicaprådet i Norddjurs Kommune.

Handicaprådet i Norddjurs Kommune består af 10 medlemmer, heraf er 5 udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og 5 er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet udpeges for 4 år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Handicaprådet afholder ca. 10 ordinære møder årligt. Herudover afholder handicaprådet årlige dialogmøder med kommunalbestyrelsen og følgende fagudvalg:

 • Voksen- og plejeudvalget
 • Børne- og ungdomsudvalget
 • Miljø- og teknikudvalget
 • Kultur- og fritidsudvalget 

Handicaprådets opgaver 

Handicaprådet er høringspart, når fagudvalg og kommunalbestyrelsen træffer beslutning om initiativer, der har betydning for mennesker med handicap, herunder bl.a.:

 • Lovpligtige tilsynsrapporter på handicapområdet
 • Kvalitetsstandarder og kvalitetskrav på handicapområdet 
 • Politikker på handicapområdet, herunder bl.a. pårørendepolitikken, demenspolitikken og handicappolitikken
 • Bygge- og anlægsopgaver
 • Årsrapporten for utilsigtede hændelser
 • Årsrapporten for magtanvendelse på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
 • Budgetforslag

Handicaprådet er inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af politikker, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan tage spørgsmål op, som vedrører mennesker med handicap, og komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Handicaprådet har tidligere drøftet eksempelvis fritidstilbud til handicappede og brugen af velfærdsteknologi.

Du kan også læse mere om rammerne for handicaprådets arbejde i dets vedtægter og forretningsorden.


Deltager i arbejdsgrupper

Handicaprådet er repræsenteret i en række arbejdsgrupper, hvor handicaprådet har fokus på forhold, der har betydning for mennesker med handicap.


Handicaprådets årsberetning

Her kan du læse handicaprådets seneste årsberetninger.

Kontakt Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet