Styrelsesvedtægter

Styrelsesvedtægten beskriver de mål og rammer som Norddjurs har vedtaget som grundlag for daginstitutions bestyrelsernes arbejde.

Vedtægterne angiver rammerne for bestyrelsesarbejdet.

Det er et fælles anliggende for forældre og personale, at bidrage til det konstruktive samarbejde til gavn for børnene.

Udgangspunktet er, at brugerindflydelse udvikles bedst igennem dialog.

Læs hele Styrelsesvedtægten.

For Område Grenaa og Auning er det Styrelsesvedtægten for daginstitutionsområdet, der gælder (pdf).