Tilsyn

Mål og rammer for tilsyn.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med såvel offentlige som private pasningstilbud på 0-6 års området.

Der er derfor udarbejdet mål og rammer for tilsyn til de forskellige pasningstilbud:

Tilsynskonceptet skal understøtte en høj kvalitet i dagtilbuddenes pædagogiske arbejde og udvikling, og bygger derfor på dialog mellem dagtilbud og forvaltning.

Tilsynet skal skabe en gensidig forpligtende dialog om den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene og om mulighederne for i fælleskab at udvikle kvaliteten yderligere.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med både kommunale dagplejere og private børnepassere.