Klagevejledning

Hvad skal jeg gøre hvis jeg gerne vil klage?

Anvisning af pladser til dagpleje og daginstitution foregår i tæt dialog med borgeren, efter visiteringsregler, vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Hvis du er utilfreds med den plads du har fået tilbudt, skal du i første omgang tage kontakt til Pladsanvisningen.

Såfremt du fortsat ønsker at indgive en klage har Norddjurs Kommune vedtaget en klagevejledning.

I klagevejledningen kan du se hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage over en bestemt plads, dialogen med Pladsanvisningen eller over en afgørelse om økonomisk fripladstilskud

Link til klagevejledning