Åbningstider og lukkedage

Hvilke åbningstider har institutionerne, og hvad med lukkedage?

En dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer. Tiderne kan variere i forhold til hvor tidligt den enkelte dagplejer åbner om morgenen.

Institutionerne har en åbningstid på 51,5 timer om ugen. Åbningstider kan variere fra institution til institution.

Daginstitutionerne holder lukket på helligdage, weekender, grundlovsdag og juleaftensdag. 
Derudover kan institutionerne holde lukket hvis der er et lavt fremmøde. Lukkedage i den enkelte daginstitution sker på baggrund af kriterier om lavt fremmøde - fastlagt af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 1. juni 2010 vedtaget følgende kriterier for lavt fremmøde og lukkedage i daginstitutionerne:

 • I dagtilbud med mere end 50 børn skal fremmødet være mindre end 20 % af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde

 • I dagtilbud med mindre end 50 børn skal fremmødet være på færre end 10 af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde

 • Forældrebestyrelsen inddrages i beslutningen om lukkedage og deres placering

 • Forældre med pasningsbehov på de dage, hvor barnets dagtilbud holder lukket, skal have et tilbud om pasning i et andet dagtilbud

 • Samtidig med at dagtilbuddet fastsætter lukkedage, skal der indgås aftale om alternativ pasning for forældre med pasningsbehov på dage, hvor der er lukket i deres barns dagtilbud, og

 • forældrene skal i god tid orienteres om, hvor der tilbydes alternativ pasning

 • Pædagogiske dage kan alene placeres på dage, hvor der ifølge kriterierne er lavt fremmøde i institutionen, og alternativ pasning skal i disse tilfælde tilbydes forældre med behov for pasning.


Lukkedage- og uger i dagpleje, børnehave og SFO i 2023

Lukkedage med pasningsmulighed (obs**)

Område/Børneby/Skole (sfo):

 • Pædagogisk dag(e)
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Sommerferielukket – uger: OBS i år er det UGE 28-29
 • Hverdage mellem jul og nytår – 27., 28., 29. december 2023

Børneby Nord:

 • 19. maj
 • Sommerferielukket – uger: OBS i år er det UGE 28-29
 • 8. juli - 23. juli
 • 27, 28, og 29. december

Andre lukkedage uden pasningsmulighed

 • Nytårsdag: 1. januar 2023
 • Skærtorsdag: 6. april
 • Langfredag: 7. april
 • 2. Påskedag: 10. april
 • Store Bededag: 5. maj
 • Kristi Himmelfartsdag: 18. maj
 • 2. Pinsedag: 29. maj
 • Grundlovsdag: 5. juni
 • Juleaftensdag: 24. december
 • Juledag: 25. december
 • 2. juledag: 26. december
 • Nytårsaftensdag: 31. december
 • Nytårsdag: 1. januar 2023

Yderligere Lukkedage UDEN pasningsmulighed i SFO og TSFO

Hverdag inden påske: 3, 4 og 5. april.

**Børnene i dagplejen og børnehaven tilbydes pasning på disse lukkedage, såfremt der er et behov.

Vi vil i løbet af februar gøre jer forældre opmærksomme på, at I skal forholde jer til lukkeugerne i sommerferien. Der vil være pasning i denne del af kommunen, men ikke nødvendigvis i sædvanlig institution.

Øvrige lukkedage ønsker vi besked senest to måneder før via opslag.

SFO’en tilbyder IKKE pasningen disse dage.