Åbningstider og lukkedage

Hvilke åbningstider har institutionerne, og hvad med lukkedage?

En dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer. Tiderne kan variere i forhold til hvor tidligt den enkelte dagplejer åbner om morgenen.

Institutionerne har en åbningstid på 51,5 timer om ugen. Åbningstider kan variere fra institution til institution.

Daginstitutionerne holder lukket på helligdage, weekender, grundlovsdag og juleaftensdag. 
Derudover kan institutionerne holde lukket hvis der er et lavt fremmøde. Lukkedage i den enkelte daginstitution sker på baggrund af kriterier om lavt fremmøde - fastlagt af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 1. juni 2010 vedtaget følgende kriterier for lavt fremmøde og lukkedage i daginstitutionerne:

 • I dagtilbud med mere end 50 børn skal fremmødet være mindre end 20 % af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde

 • I dagtilbud med mindre end 50 børn skal fremmødet være på færre end 10 af de indskrevne børn, for at der er tale om lavt fremmøde

 • Forældrebestyrelsen inddrages i beslutningen om lukkedage og deres placering

 • Forældre med pasningsbehov på de dage, hvor barnets dagtilbud holder lukket, skal have et tilbud om pasning i et andet dagtilbud

 • Samtidig med at dagtilbuddet fastsætter lukkedage, skal der indgås aftale om alternativ pasning for forældre med pasningsbehov på dage, hvor der er lukket i deres barns dagtilbud, og

 • forældrene skal i god tid orienteres om, hvor der tilbydes alternativ pasning

 • Pædagogiske dage kan alene placeres på dage, hvor der ifølge kriterierne er lavt fremmøde i institutionen, og alternativ pasning skal i disse tilfælde tilbydes forældre med behov for pasning.


Lukkedage- og uger i dagpleje, børnehave og SFO i 2024

Lukkedage med pasningsmulighed (obs**)

Område/Børneby/Skole (sfo):

 • Pædagogisk dag(e)
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Sommerferielukket – uger: OBS i år er det UGE 29-30
 • Hverdage mellem jul og nytår – 27. december og 30. december 2024

Andre lukkedage uden pasningsmulighed

 • Nytårsdag: 1. januar 2024
 • Skærtorsdag: 28. marts 2024
 • Langfredag: 29. marts 2024
 • 2. Påskedag: 1. april 2024
 • Kristi Himmelfartsdag: 9. maj 2024
 • 2. Pinsedag: 20. maj 2024
 • Grundlovsdag: 5. juni 2024
 • Juleaftensdag: 24. december 2024
 • Juledag: 25. december 2024
 • 2. juledag: 26. december 2024
 • Nytårsaftensdag: 31. december 2024

Yderligere lukkedage UDEN pasningsmulighed i SFO og TSFO

3 hverdage op til påske og dagene mellem jul og nytår

**Børnene i dagplejen og børnehaven tilbydes pasning på disse lukkedage, såfremt der er et behov.

 Skema over lukkedage i de enkelte områder/børnebyer/SFO`er