Udmeldelse

  • Udmeldelse skal ske elektronisk via Digital Pladsanvisning med MitID, skriftligt til den enkelte daginstitution, eller på mail til pladsanvisningen@norddjurs.dk.

  • Udmeldelse skal ske med en måneds varsel fra den 15. eller den sidste i måneden.

  • Overgår dit barn fra en kommunal institution til en anden kommunal institution, udmeldes barnet automatisk af Pladsanvisningen. Dette er gældende ved overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til tidlig SFO.

  • Går dit barn i en privat institution, er det den private institutions udmeldelsesfrister der gælder