Frokostordning

Frokostordning

Som udgangspunkt er samtlige daginstitutioner i Norddjurs kommune omfattet af en kommunalt arrangeret frokostordning. Dette er fastlagt i Dagtilbudsloven.
Forældrebestyrelserne i de enkelte institutioner beslutter hvert år, hvorvidt den kommunalt arrangerede frokostordning skal fravælges i den enkelte institution.
Hvis den kommunalt arrangerede frokostordning ikke fravælges er alle forældre i institutionen forpligtet til at deltage i og betale til ordningen.

Hvis jeres institution fravælger Norddjurs kommunes tilbud om frokostordningen, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning.
En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunalt arrangerede frokostordning.

Det er frivilligt om der på den enkelte institution oprettes en forældrearrangeret frokostordning til erstatning for den kommunale, og det er frivilligt for det enkelte barns forældre, om de vil være med i ordningen.

Forældrebetalingen til denne ordning må ikke være dyrere end den kommunale ordning. Der kan også ydes fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning.
Forvaltningen opkræver taksten for forældrearrangerede frokostordninger.

Frokostordningen betales af forældrene + et kommunalt tilskud. Taksten fastsættes ud fra de budgetterede udgifter til frokostordningen og udgør fra den 1. januar 2022 maksimalt kr. 569,00 pr. mdr. Norddjurs kommunes tilskud i 2022 udgør 84,00 kr. pr. mdr., hvilket betyder at forældrebetalingen i 2022 maksimalt kan udgøre kr. 485,00 kr. pr. mdr.

Taksten fastlægges hvert år i forbindelse med budgetlægningen, på samme måde som taksterne for børnepasning.

Økonomisk friplads bevilges på samme vilkår som forældrebetaling til institutionspladsen.