Frokostordning

Frokostordning

Som udgangspunkt er samtlige daginstitutioner i Norddjurs kommune omfattet af en kommunalt arrangeret frokostordning. Dette er fastlagt i Dagtilbudsloven.
Forældrebestyrelserne i de enkelte institutioner beslutter hvert andet år, hvorvidt den kommunalt arrangerede frokostordning skal fravælges i den enkelte institution.
Hvis den kommunalt arrangerede frokostordning ikke fravælges er alle forældre i institutionen forpligtet til at deltage i og betale til ordningen.
Lederen af institutionen har dog mulighed for at undtage børn med allergi m.v. fra den kommunalt arrangerede frokostordning. Undtagelsen af det enkelte barn kan ske på baggrund af en lægeerklæring, såfremt det vurderes, at der ikke på forsvarlig vis kan tilbydes frokost til det pågældende barn

Hvis jeres institution fravælger Norddjurs kommunes tilbud om frokostordningen, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning.
En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunalt arrangerede frokostordning.

Det er frivilligt om der på den enkelte institution oprettes en forældrearrangeret frokostordning til erstatning for den kommunale, og det er frivilligt for det enkelte barns forældre, om de vil være med i ordningen.

Forældrebetalingen til denne ordning må ikke være dyrere end den kommunale ordning. Der kan også ydes fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning.
Forvaltningen opkræver taksten for forældrearrangerede frokostordninger.

Frokostordningen betales af forældrene + et kommunalt tilskud. Taksten fastsættes ud fra de budgetterede udgifter til frokostordningen og udgør fra den 1. januar 2024 maksimalt kr. 1.058,00 pr. md. for den kommunale frokostordning og maksimalt kr. 609,00 pr. md. for den forældrearrangerede frokostordning.

Norddjurs kommunes tilskud i 2024 udgør 90,00 kr. pr. md., hvilket betyder at forældrebetalingen i 2024 maksimalt kan udgøre 968,00 kr. pr. md. for den kommunale frokostordning og maksimalt 519,00 kr. pr. md. for den forældrearrangerede frokostordning.

Taksten fastlægges hvert år i forbindelse med budgetlægningen, på samme måde som taksterne for børnepasning.

Økonomisk friplads bevilges på samme vilkår som forældrebetaling til institutionspladsen.