VEU - Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau. Virksomheder kan efter nærmere bestemte regler også få VEU-godtgørelse i relation til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste fem år eller mere.

VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. VEU-godtgørelsen udgør 4.465 kr. pr. uge (2022 sats) for fuldtidsundervisning.

Deltager medarbejderen i deltidsundervisning nedskrives godtgørelsen forholdsmæssigt.

Fordele og eksempel

  • Virksomheden får mulighed for at efteruddanne medarbejdere med økonomisk kompensation.

  • Giver de kortuddannede medarbejdere chancen for at udvikle deres kompetencer og styrke deres position i virksomheden.

En engrosvirksomhed har netop fået etableret en ny webshop på sin hjemmeside, som skal kobles sammen med en ny edb-lagerstyring.

Virksomheden har flere ufaglærte lagerassistenter, som derfor får tilbudt et 5 dages AMU kursus i edb-lagerstyring med e-handel.

Virksomheden udbetaler sædvanlig løn under medarbejdernes uddannelse og modtager VEU-godtgørelse som refusion.

Sådan gør du

Kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om muligheden for VEU.

Du kan finde mere information om VEU og betingelser for at modtage godtgørelsen her:

www.ug.dk

For information om kurser, mangelområder, værktøjer, cases og nyheder på VEU-området kan du med fordel besøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings temasite:

Star.dk

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune