Djurslands Udviklingsråd

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Her mødes politikere fra de to kommuner med repræsentanter fra uddannelses-, turisme- og erhvervsliv samt repræsentanter fra organisationer og Region Midtjylland.

DUR mødes til fælles seminarer, hvor udvalgte temaer drøftes i et strategisk perspektiv. Samtidig skal DUR fungere som dialog- og sparringsforum for Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Der er et særlig fokus på:
Dialog om de potentialer for udvikling Djursland rummer, samt hvordan disse kan realiseres
At inspirere de 2 kommuners kommunalbestyrelse og byråd til udvikling af kommunernes styrker og potentialer
Fortsat udvikling af stærke samarbejder på Djursland og styrkelse af fælles interesser i forhold til omverdenen
At medvirke til formidling af de udviklingsmuligheder der findes på Djursland, samt dele viden i DUR

Formandsskabet og sekretariats-betjening går på skift mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner. I perioden 2022-2025 ligger det hos Norddjurs Kommune.