Miljøforhold og certificeringer

Norddjurs Kommune ønsker, at kommunens virksomheder og landbrug har de bedst mulige vilkår for at drive en effektiv og rentabel produktion. Samtidig er det vores opgave at beskytte naturen og miljøet mod at lide overlast.

Virksomheder og landbrug skal således være opmærksomme på en lang række regler på miljøområdet.

Regler, som er til for blandt andet at beskytte fuglene, fiskene og planterne i vores søer, vandløb og grundvandet.

Landbrugs- og virksomhedsgruppen er tilsyns-, tilladelses- og godkendelsesmyndighed for størstedelen af Norddjurs Kommunes virksomheder, herunder alle landbrug.

Kontakt

Landbrugsteamet og virksomhedsteamet