FVU - Forberedende voksenuddannelse

FVU - forberedende voksenundervisning, giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Omkring hver 5. dansker har svært ved at læse, skrive eller regne. FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber.

Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller grundlæggende voksenuddannelse (GVU).

FVU kan indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en uddannelse på GVU.

FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Undervisningen varer op til 80 timer. Alle trin kan afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis og kan både foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomheden.

Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til medarbejderen i undervisningsperioden, hvis det drejer sig om ansatte, som er ufaglærte eller ikke har en uddannelse, der er højere end erhvervsakademisk niveau.

Fordele og eksempel

  • Mulighed for at opkvalificere bogligt svage medarbejdere, så de kan tage relevant efteruddannelse.

  • Hvis du som arbejdsgiver står i en svær situation, kan du opkvalificere dine medarbejdere. Det gøre du, ved at styrke deres grundlæggende kompetencer, som gøre det muligt at beholde dine medarbejdere.

 

En lagermedarbejder i en produktionsvirksomhed ønsker at uddanne sig til truckfører.

Medarbejderen har imidlertid kun et uddannelsesniveau, der svarer til 7. klasse og vil derfor få svært ved at klare de skriftlige dele af truckføreruddannelsen.

Medarbejderen tilbydes derfor FVU og kan efter et forløb på 6 uger melde sig klar til at tage truckføreruddannelsen.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune
Virksomhedsservice