EUV- Erhvervsuddannelse for voksne

Kortere vej til faglærte medarbejdere.

Virksomheder, der ønsker at opkvalificere ufaglærte* medarbejdere eller udefrakommende ledige over 25 år til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen eller den ledige kontakte den relevante erhvervsskole og få lagt en uddannelsesplan for et EUV-forløb. Hvis medarbejderen har mere end to års relevant erhvervserfaring på området kan uddannelsen tages helt (eller delvist) uden praktik.

Medarbejderen forlader i de tilfælde virksomheden med løn via jobrotationsordningen, SU eller nedsatte dagpenge under uddannelsen og vender tilbage til virksomheden som faglært. Hvis medarbejderen eller en udefrakommende ledig har mindre end to års relevant erfaring kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med medarbejderen/den ledige og dermed stå for oplæringen i praktikperioderne. 

Virksomheden udbetaler i de tilfælde den overenskomstmæssige elevløn på området (se også faktaark om voksenlærlinge) og modtager EUV-refusion på op til 110 procent af højeste dagpengesats i skoleperioderne. 

Voksenelever har ofte solid erhvervserfaring

· Med EUV tager det kortere tid at uddanne ufaglærte medarbejdere til faglærte funktioner i virksomheden
· Med EUV kan virksomheden både uddanne fremtidens arbejdskraft og samtidig få en medarbejder i virksomheden med en vis erhvervserfaring

Katrine er 35 år. Hun har 9. klasses afgangseksamen og 6 års erfaring med erhvervsrengøring samt 4 år i en mellemstor virksomhed med rengøring og lettere madlavning, hvor hun er nu. Hun har fem AMU-kurser inden for rengørings- og ernæringsområdet og ønsker at blive faglært serviceassistent.

Realkompetencevurderingen viser, at hun skal gennemføre tre grundfag og opøve praktisk-faglig kompetence inden for et særligt ernæringsområde. Efter forløbet tager hun den afsluttende prøve som serviceassistent og får herefter ansvaret for virksomhedens kantinedrift.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune
Virksomhedsservice

Læs mere her