Voksenlærlingordningen

Med voksenlærlingeordningen kan du som virksomhed oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte medarbejdere over 25 år og søge om tilskud til lønnen.

Hvad vil det sige at ansætte en voksenlærling?

Medarbejdere eller den ledige skal være over 25 år for at blive voksenlærlinge. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler i forhold til, om du kan få løntilskud.

Ved at ansætte en voksenlærling får du en medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første arbejdsdag. Med voksenlærlinge ordningen kan du være med til at uddanne egne medarbejdere eller nye medarbejdere. Du er også med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i din virksomhed.

Som arbejdsgiver skal du udfærdige en uddannelsesaftale og en ansættelseskontrakt med voksenlærlingen før uddannelses forløbet igangsættes.

Ønsker du tilskud til voksenlærling?

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune