AC Auning

Velkommen til. Her kan du læse om vores tilbud.

AC Auning er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter §103, med enkelte pladser for aktivitet og samvær efter §104. Tilbuddet henvender sig til dig, der har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Vi vægter selvbestemmelse og medindflydelse højt. Vores sigte er rettet mod at være et brugerstyret dagtilbud, hvor du kan sætte dine ressourcer i spil. Du har mulighed for at udforske og udvikle nye kompetencer og/eller vedligeholde tillærte kompetencer. På AC Auning er alle brugere samt medarbejdere en ressource, hvad end du er god til praktisk arbejde, om du er en god ven, om du er en humørbombe, kan lide at arbejde sammen med andre, eller foretrækker at arbejde selvstændigt, kan lide at være kreativ med håndarbejde eller vil bruge dine ressourcer på noget helt andet - vi rummer hver enkelt, ud fra et ressourceperspektiv, hvor alle er lige vigtige og betydningsfulde. 

Hos os er arbejdsglæde vigtigt. At dit arbejdsliv giver mening og motiverer dig. At du har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber på egne præmisser. Vi har selvstændighed og selvhjulpenhed i fokus, fordi det er en sejr at mestre eget arbejdsliv. Du har ansvar i dit arbejde og i dine valg. Du er aktiv i dine arbejdsopgaver, fordi vi mener, at det skaber en højere grad af mening og mestring, samtidig med, at det giver dig en arbejdsidentitet, hvor du føler dig vigtig og værdsat.

Der er mulighed for at have indflydelse på indholdet i hverdagen, og det sker bl.a. igennem Brugerrådet.

Fysiske rammer

Hverdagen på AC Auning 

Brugere af AC Auning til koncert

Aktiviteter, Traditioner og arrangementer

Kontakt

AC Auning

Telefon: 22 29 07 22

Afdelingsleder

Tine Ditlevsen

Email: tsd@norddjurs.dk

Telefon: 23 99 61 68

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. 
Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud