Puljer i Norddjurs Kommune

Der er i Norddjurs Kommune flere puljer, som kan søges af borgere, foreninger eller virksomheder.

Nedenfor ser du en liste over puljerne i kommunen. Hvis du klikker dig ind på den enkelte pulje, får du et overblik over, hvad den støtter, og du får oplyst, hvordan du kan søge om midler.

Kan søges til projekter, der fremmer beskæftigelsen.

Læs mere om Arbejdsmarkedsudvalgets pulje

Kan søges til projekter med fokus på vækst indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder og på opkvalificering af arbejdsstyrken.

Læs mere om Erhvervsudvalgets pulje

Kan søges til projekter, der beskæftiger sig med idræt, fritid og folkeoplysende aktiviteter.

Læs mere om Fritidspuljen

Kan søges en gang om året og yder støtte til frivilligt socialt arbejde, der:

  • bidrager til, at borgere med sociale og personlige udfordringer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed.
  • styrker det sociale og relationelle netværk for at forebygge problemer for ensomme eller socialt udsatte borgere.
  • gennem støtte, rådgivning eller omsorg bidrager til, at socialt udsatte opnår større livskvalitet.

Læs mere om Frivilligpuljen

 

Kan søges en gang om året til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune.

Læs mere om Handicaprådets tilgængelighedspulje

Kan søges til projekter, der beskæftiger sig med kultur, landdistrikter og turisme.

Læs mere om Kulturpuljen

Norddjurs Kommune har i Budget 2024 afsat en anlægspulje på 3,0 mio. kr. til Landsbyfornyelse. Puljen kan anvendes i byer med max. 4.000 indbyggere og i oplandet.

Der kan søges om tilskud til nedrivning af nedslidte boliger, til nedrivning af private erhvervsbygninger eller til fjernelse af skrot og affald ved boligejendomme.

Ansøgning sendes pr. mail til stho@norddjurs.dk. Ansøgning skal være fra ejeren, og skal omfatte en tydelig beskrivelse af det ønskede projekt samt kontaktoplysninger.

Kan søges til investeringer eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser mere fleksibel brug af kommunale faciliteter.

Læs mere om Strategisk pulje til idrætshaller

Kontaktboks

Eva Alvin
Fællessekretariatet