Søger du penge eller lokaler?

På denne side finder du information om puljemidler m.m. fra Kultur- og Fritidsudvalget til initiativer indenfor kunst, kultur, turisme og landdistriktsområderne.

Puljer indenfor kultur, fritid, turisme og landdistrikter

Nedenfor kan du læse om Kultur- og Fritidsudvalgets puljer og om hvordan, du kan få adgang til Fonde.dk.

Formål

Fritidspuljen har til formål at understøtte Norddjurs Kommunes fritidsstrategi samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for fritid.

Ansøgerkreds

Godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner samt enkeltpersoner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kriterier:

 • Nye udviklingsprojekter prioriteres
 • Projekter der, foruden fritidsstrategien, understøtter handlinger i det gældende handlingskatalog prioriteres
 • Projektet skal forholde sig til klima og bæredygtighed
 • Projektet skal have et folkeoplysende sigte, hvilket betyder at det skal
  • Fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styre folkeoplysningen.
  • Styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
  • Være åbent for alle
 • Projektet skal afvikles og evalueres inden udgangen af året, hvor tilsagnet er givet
 • Projektet skal som udgangspunkt gennemføres i Norddjurs Kommune. Tværkommunale projekter kan i særlige tilfælde støttes.
 • Projektet skal som udgangspunkt have medfinansiering
 • Der gives som udgangspunkt kun støtte til samme projekt et år.

Der kan blandt andet ydes støtte til:

 • Honorar ved ekstern professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter inkl. annoncering
 • Materiel og udstyr
 • Leje af faciliteter

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Løn
 • Forplejning
 • Politiske eller religiøse arrangementer
 • Allerede afholdte arrangementer og udgifter
 • Studieture
 • Kommerciel aktivitet
 • Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til projekter udenfor Norddjurs Kommune
 • Drift
 • Inventar
 • Bygningsændringer og renovering
 • Produktion og udgivelse af bøger, magasiner, podcasts, film, musik, hjemmesider mv.
 • Rekvisitter – medmindre de er en forudsætning for opstart af ny aktivitetsform

Puljens størrelse:

Puljens størrelse stadfæstes ifm. budgetgodkendelse i efteråret.

Støtte kan gives som tilskud eller underskudsgaranti.

Der resterer 61.501 kr. i puljen pr. 4. april 2024.

Ansøgningsfrist

1. maj – ved ansøgninger over 10.000 kr.

Løbende – ved ansøgninger til og med 10.000 kr.

Behandling   

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Forventet behandlingstid: op til 3 måneder.

Ansøgninger op til og med 10.000 kr. behandles af Afdelingen for kultur, fritid, turisme og biblioteker. Forventet behandlingstid: op til 1 måned.

Høring

Fritidsrådet (paragraf 35 stykke 2-udvalg under folkeoplysningsloven) har høringsret på ansøgninger på over 10.000 kr.

Søg Fritidspuljen her

Formål

Kulturpuljen har til formål at understøtte Norddjurs Kommunes kultur-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategier samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for kultur, turisme og landdistrikter.

Ansøgerkreds

Foreninger, selvorganiserede grupper og institutioner med et klart tilhørsforhold til Norddjurs Kommune, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Kriterier:

 • Nye udviklingsprojekter prioriteres
 • Projekter der, foruden kultur-, turisme-, landdistrikt- og/eller købstadsstrategien, understøtter handlinger i det gældende handlingskatalog prioriteres
 • Projektet skal forholde sig til klima og bæredygtighed
 • Projektet skal være målrettet en bredere kreds og være offentligt tilgængeligt
 • Projektet skal afvikles og evalueres inden udgangen af året, hvor tilsagnet er givet
 • Projektet skal som udgangspunkt gennemføres i Norddjurs Kommune. Tværkommunale projekter kan i særlige tilfælde støttes.
 • Projektet skal som udgangspunkt have medfinansiering
 • Der gives som udgangspunkt kun støtte til samme projekt et år.

Der kan blandt andet ydes støtte til:

 • Honorar ved ekstern professionel/faglig assistance
 • Markedsføringsudgifter inkl. annoncering
 • Materiel og udstyr
 • Leje af faciliteter

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

 • Løn
 • Forplejning
 • Politiske eller religiøse arrangementer
 • Allerede afholdte arrangementer og udgifter
 • Studieture
 • Kommerciel aktivitet
 • Udvikling af produktioner, forestilling mv. med salg for øje
 • By- og sommerfester
 • Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til projekter udenfor Norddjurs Kommune
 • Drift
 • Inventar
 • Bygningsændringer og renovering
 • Produktion og udgivelse af bøger, magasiner, podcasts, film, musik, hjemmesider mv.

Puljens størrelse

Puljen er fuldt udmøntet i 2024.

Støtte kan gives som tilskud eller underskudsgaranti.

Ansøgningsfrist

Der er pt ikke åbent for ansøgninger. 

Behandling   

Ansøgninger over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget. Forventet behandlingstid: op til 3 måneder.

Ansøgninger op til og med 10.000 kr. behandles af Afdelingen for kultur, fritid, turisme og biblioteker. Forventet behandlingstid: op til 1 måned.

 

Arvepuljen støtter idéer til kulturelle projekter eller arrangementer rettet mod børn og unge.

Hvem kan søge:

Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer, organisationer, selvorganiserede grupper, foreninger samt institutioner.

Kriterier for tildeling:

 • Midlerne skal benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.
 • Projekter skal udføres af eller involvere børn og/eller unge.
 • Arven skal anvendes til glæde for børn og unge i Grenaa.

Principper for tildeling:

 • Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og /eller direkte tilskud til projekter.
 • Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.
 • Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav.
 • Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt tilgængelige

Puljens størrelse

Kontakt forvaltningen for information om puljens aktuelle størrelse.

Midlerne udmøntes til der ikke er flere midler.

Ansøgning og behandling:

Der er pt ikke åbent for ansøgninger.

 

Evaluering og regnskab:

Projektet skal, hvis ikke andet er aftalt, være afholdt og evalueret inden udgangen af samme år som tilsagn er givet.

Har du spørgsmål til indsendelse af regnskab og evaluering, så skriv til fritid@norddjurs.dk.

Evaluerings-og regnskabsskema

Er du registreret som frivillig forening eller lignende i Norddjurs Kommune, kan vi give dig adgang til Fonde.dk.

Fonde.dk er et onlineværktøj, der støtter arbejdet med fundraising i offentlige som private virksomheder.

Sitet indeholder bl.a. Danmarks største og mest avancerede online database med oplysninger om fonde, puljer, legater og andre tilskudsprogrammer fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande.

Få adgang til fonde.dk

Ønsker du at få adgang til fonde.dk skal du sende en mail til fritid@norddjurs.dk med navn, adresse, email og foreningsnavn.

Vi opretter løbende brugere i fonde.dk, og du kan derfor forvente at få adgang inden for en uge. Bemærk at dette gratis tilbud kun retter sig mod foreninger, og ikke privatpersoner.

Besøg Fonde.dk

Evaluering af og regnskab for tildelte puljemidler udfyldes gennem linket herunder:

Gå til evalueringsskema

Ansøgningsfrister
Pulje Frist
Aktivitetstilskud samt Leder- og instruktørmidler 1. februar
Lokaletilskud 1. april
Fritidspuljen - restmidler for 2024 1. maj
Supplerende tilskud til aftenskoler 1. juni
Tilskud til aftenskoler 1. oktober
Kulturpuljen 1. november
Fritidspuljen 1. november

Fokus 2023-2024

Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer ansøgere til at forholde sig til udvalgets strategier for kultur, fritid, turisme, landdistrikter og/eller købstaden, og være opmærksomme på fokusområderne fra handleplanen for 2023-2024:

 • Landdistrikter: Samarbejde mellem landsbyer.
 • Kultur: Børn- og unges kulturliv.
 • Fritid: Udvikle brug af cykel-, løbe- og vandrestier.
 • Turisme: Udvikling af ”turisme-hotspots”.

Bliv klogere på strategierne og handleplanen

Foreninger i Norddjurs

Der er over 350 foreninger i Norddjurs Kommune. De fleste foreninger bliver godkendt som folkeoplysende foreninger. Andre foreningstyper i kommunen kan være godkendt som frivillige sociale foreninger og partipolitiske foreninger, mens nogle foreninger bare vælger at stifte en forening uden kommunal godkendelse.

De folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune er idrætsforeninger, spejderforeninger & rideklubber. Godkendte folkeoplysende foreninger skal leve op til en række kriterier, til gengæld har de mulighed for at få tildelt lokaler til deres aktiviteter og modtage en række kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven.

Aktiv Norddjurs

Aktiv Norddjurs er portalen til alt der har med foreningslivet at gøre, bortset fra puljemidler. Her finder du blandt andet information om:

 • Booking af lokaler
 • Oversigt over foreninger og faciliteter
 • Gebyrbetaling
 • Aktivitetstilskud og lokaletilskud
 • Tilskud til og regnskabsaflæggelse for aftenskoler

Gå til Aktiv Norddjurs

Regler, rettigheder og tilskud for folkeoplysende foreninger

For at modtage kommunalt tilskud til foreningsaktiviteter eller få anvist kommunale lokaler, er det nødvendigt at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Efter den stiftende generalforsamling i jeres forening, hvor forslag til nye vedtægter bliver godkendt af de fremmødte, sender I de nye vedtægter, samt referat af generalforsamlingen ind til kultur og fritid. Herefter vil I få besked om godkendelse.
Vedtægter og referat sendes til fritid@norddjurs.dk.

Foreningen kan først godkendes som folkeoplysende forening, når følgende krav er overholdt:

En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger eller spejdere), skal:

 1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne,
 2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
 3. have en bestyrelse,
 4. være demokratisk opbygget,
 5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
 6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,
 7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og
 8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (Folkeoplysningsloven § 4, stk. 3).

Lever foreningen op til ovenstående krav, kan der søges om at blive en godkendt folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune ved at indsende følgende på nedenstående formular:

 1. Begrundelse for ønsket om godkendelse i forhold til Folkeoplysningsloven (ovenstående krav)
 2. Foreningens vedtægter samt evt. stiftelsesdokument (se forslag til vedtægter nederst på siden)
 3. Referat fra seneste generalforsamling
 4. Skema om foreningsoplysninger samt program for planlagte eller afholdte aktiviteter
 5. Erklæring om indhentelse af børneattest
 6. Foreningens CVR-nummer
 7. Oplysninger på formand og kasserer til foreningsregister.

Få hjælp til at lave vedtægter for jeres forening - prøv Vedtægtsgeneratoren.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal indsende et regnskab over tildelte tilskud i det forgangne år senest d. 1. marts.

Revisionen skal sikre at de kommunale tilskud er anvendt fuldt ud, og helt til det formål tilskuddet er givet til.
Konstaterer revisor lovovertrædelser, er der pligt til at foretage indberetning til Norddjurs Kommune inden tre uger og herunder gøre foreningen opmærksom på denne konstatering. 
Revisor påtegner regnskabet og erklærer, at regnskabet er revideret. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Kommunen kan kun kræve, at foreningen aflægger et regnskab for den aktivitet, der er givet tilskud til.

Revisionskrav

Foreninger der modtager tilskud fra kommunen, skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen. Revisor skal i denne sammenhæng være opmærksom på, at:

 • tilskudsregnskabet indeholder de korrekte beløb, og er i overensstemmelse med de foreliggende bilag

 • tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, herunder de kommunale regler og retningslinjer

 • foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne

 • foreningens oplysninger til kommunen er korrekte og

 • der er dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling/kontingent.

Foreninger, der modtager mere end 500.000 kr. i tilskud fra kommunen, skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautorisret eller registreret revisor.

Udover ovenstående, skal revisor desuden foretage revision i overensstemmelse med god revisionsskik, samt vedlægge genpart af revisionsprotokol.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsens medlemmer hæfter i almindelighed ikke personligt for foreningens tilskud, som er givet efter lovens regler og rammer.

Bestyrelsen hæfter personligt for tilskud modtaget efter Folkeoplysningsloven, såfremt tilbagebetalingskravet opstår ved retsstridig handling eller undladelse, der i forlængelse heraf kan tilregnes som værende forsætlig eller uagtsom.

Folkeoplysende foreninger der søger om kommunale tilskud, pålægges én gang årligt at indsende en erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen udfyldes og indsendes som en del af den samlede formular til ansøgning om tilskud.

Bestilling af børneattest

Foreningen mister sin godkendelse som en folkeoplysende forening, såfremt kommunen ikke ligger inde med en gyldig erklæring om indsamling af børneattester.

Læs mere omkring børneattester

Folkeoplysende foreninger har mulighed for at få anvist lokaler af kommunen.

Tildeling af lokaler/faciliteter til den kommende sæson skal ansøges senest 1. februar gennem Aktiv Norddjurs portalen. Der udsendes information om dette i december.

Udlån af lokaler til enkeltstående arrangementer

Udlån af lokaler til enkeltstående arrangementer skal ske på henvendelse til fritid@norddjurs.dk. Dette gælder kun for godkendte folkeoplysende foreninger.

I henvendelsen bedes oplyst foreningens navn, kontaktoplysninger samt arrangement der ønskes lokaler til. Lokaleudlånet til et enkeltstående arrangement er gratis, såfremt foreningen er godkendt.

Er man ikke en godkendt folkeoplysende forening skal faciliteten kontaktes direkte vedrørende udleje af lokaler. Udlån til privat brug gælder på samme måde som til en ikke godkendt folkeoplysende forening, hvorfor man må rette henvendelse til faciliteten direkte.

Der må påregnes en leje udgift ved udlån af lokaler til privat brug og til ikke godkendte folkeoplysende foreninger. Prisen herfor aftales ved direkte henvendelse til faciliteten.

For at modtage tilskud skal foreningen være medlem af gebyrordningen, som står beskrevet herunder.

Gebyrordningen fungerer i sin enkelthed på den måde, at foreningen skal betale et gebyr til kommunen, som bliver modregnet den tildelte forenings aktivitets- og lokaletilskud.

Hensigten med gebyrordningen er, at alle foreninger er ligestillet med hensyn til at anvende idrætsfaciliteter, da nogle faciliteter er dyrere for kommunen at drifte pr. time end andre. Det betyder, at der via gebyrordningen udlignes for prisforskelle pr. time, da foreninger oplever at betale samme takst pr. medlem.

Gebyrordningen betyder, at de foreninger, som vælger at være med i ordningen betaler en afgift pr. bruger, som er differentieret alt efter, hvilken facilitet, der anvendes. Til gengæld får foreningerne stillet faciliteter til rådighed efter indsendelse af ønsker til antal timer pr. facilitet. Norddjurs Idrætsråd foretager herefter en fordeling af haltimer til foreninger. Forvaltningen fordeler øvrige lokaler.

Følgende takster er i 2024 gældende for hver kategori:

 • Kategori 1. Brugere af idrætshaller, fodbold ude og inde samme år: (Pris 237 kr. pr. medlem pr. år)
 • Kategori 2. Brugere af svømmehaller (Pris 476 kr. pr. medlem pr. år)
 • Kategori 3. Brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude), atletik, spejdere, spinning, fitness, tennis, sale og skoler (Pris 120 kr. pr. medlem pr. år)
 • Kategori 4. Brugere af øvrige rum, naturen, golf og cross (Pris 0 kr. pr. medlem pr. år)

Gebyrordningen ansøges sammen med aktivitetstilskud på https://aktiv.norddjurs.dk/

Der ydes aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, som er aktivt medlem af foreningen og derved betaler kontingent.

Tilskuddet udgør max. kr. 163,00 pr. medlem pr. år. Såfremt kontingentet er lavere end dette, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse.

Hvordan søges aktivitetstilskuddet?

Der ansøges på om aktivitetstilskud på https://aktiv.norddjurs.dk/

Aktivitetstilskud kan søges én gang årligt.

Ansøgningsfrist: 1. februar.

Der kan ydes tilskud til egne og lejede lokaler.

Tilskuddet ydes med op til 75 % af udgifterne. For foreninger ydes tilskuddet forholdsmæssigt til den del af foreningens medlemmer, der er under 25 år. Der ydes max tilskud til det antal timer, som lokalet har været benyttet til foreningens folkeoplysende aktiviteter .

Norddjurs Kommune er ikke forpligtet til at yde tilskud til følgende:
- Nye foreninger
- Nye lokaler
- Udvidet aktivitet
- Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Oversigt over retningslinjer for lokaletilskud (pdf)

Hvordan søges lokaletilskuddet?

Ansøgning foregår via hjemmesiden Aktiv Norddjurs.

Tilskuddet udbetales efter ansøgningsfristen.

Der kan kun søges én gang årligt.

Ansøgningsfrist: 1. april

Ikke godkendte foreninger, grupper eller den enkelte borger kan søge om leje af lokaler direkte hos den administrerende enhed.

Der ydes tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud.

Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale. 

Kriterier og principper for tildeling:

 • Foreningen skal være tilmeldt gebyrordningen
 • Kursusudgift på maksimalt 6.000 kr./kursus indgår i puljen.

 • Kurser i udlandet støttes med maksimalt 1.000 kr./deltager.

 • Der ydes maksimalt 50 % af kursusudgifter.

Hvordan søges tilskuddet?

Leder og instruktørmidler søges gennem elektronisk ansøgnings-skema på aktiv.norddjurs.dk. Bemærk at man kun kan tilgå skemaet, når man er logget ind på Aktiv Norddjurs. 

Ansøgningsfrist: 1. februar.

Særligt for aftenskoler - tilskud m.m.

Her findes information om regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (fx. Aftenskoler)

Aktivitetstilskud
Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning.
Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens afholdte lønudgifter i året forud for tilskudsåret samt forventet aktivitet for tilskudsåret.

Det beløb, der er afsat på budgettet til formålet, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Bevilgede tilskud udbetales kvartalsvis forud i 4 lige store rater.

Supplerende tilskud
I forbindelse med regnskabsafslutning skal ikke forbrugt tilskudstilsagn tilbagebetales. Udgør den samlede tilbagebetaling mere end 5.000 kr. er der mulighed for, at der kan ansøges om et supplerende tilskud i indeværende år.
Hvis beløbet er under 5.000 kr. overføres det til rammen for voksenundervisning det kommende år.
Det beløb, der er afsat til supplerende tilskud, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger, og ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgifter / aktivitet i indeværende år. Det bevilgede supplerende tilskud udbetales i løbet af oktober måned.
Ansøgningsfrist for at få del i supplerende tilskud: 1. juni

Tilskudsbrøker
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende tilskud til udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne. 

Der fastsættes følgende tilskudsbrøker:

Almindelig undervisning og foredrag: 1/3
Undervisning for voksne handicappede: 7/9
Instrumentalundervisning (små hold): 5/7
Undervisning - Anholt, ”Ø-faktor”: 5/7

Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold.
Pensionister med helbredskort med et helbredstillæg på 85 samt pensionister der er tilknyttet lokalpsykiatrien er berettiget til et tilskud på 50 % af deltagerbetalingen.

Ansøgningsfrister
Ansøgning om tilskud indgives til Kultur- og udviklingsafdelingen. Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning om tilskud til kommende års undervisningsvirksomhed er 15. oktober.

Ansøgning om supplerende tilskud indgives til Kultur- og udviklingsafdelingen. Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning er 1. juni.

Anvendelse af 10% puljen - Debatskabende aktiviteter
Foreningen skal afsætte 10% af det samlede beløb, der er givet i tilsagn. Disse skal bruges på debatskabende aktiviteter.

Af tilskud til debatskabende aktiviteter kan der max anvendes:
10 % til administration
20 % til PR og annoncering
20 % til leder-honorar.

Alle udgifter, afholdt af puljen til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et arrangement.

 

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan eksempelvis omfatte workshops, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte former.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelses-former
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • Annoncering
 • Lokaleudgifter
 • Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.

Som hovedregel ydes der ikke tilskud til lokaler, idet det forudsættes, at der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed. Kultur- og fritidsafdelingen kan dog dispensere fra de generelle regler.

I de tilfælde, hvor der dispenseres, ydes tilskud på 75 % af udgiften til lokaleleje. Denne dispensation skal være givet inden aktiviteten iværksættes.

Aftenskoler, der modtager tilskud OVER 500.000 kr. pr. år, skal have deres regnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor.
Tilskudsregnskaber, der ikke overstiger 500.000 kr. pr. år, revideres af en af foreningen folkevalgt revisor.

Regnskab for foregående år indsendes inden udgangen af marts måned efter regnskabsårets udløb.